Λεπτομέρειες
Χάρτης

Εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με θαλάμους αερίων, 1939-1944


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Μοιραστείτε το

Facilities equipped with gas chambers, 1939-1944 [LCID: eur72100]