Λεπτομέρειες
Χάρτης

Οι μεγαλύτερες καύσεις βιβλίων, Μάιος 1933


  • US Holocaust Memorial Museum

Πίσω στο άρθρο

Major book burnings, May 1933 [LCID: ger76090]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.