Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Δύο επιζήσαντες σε μία από τις τάφρους για ανθρώπινη τέφρα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ντόρα-Μίτελμπαου, κοντά στο Νορντχάουζεν.

Δύο επιζήσαντες σε μία από τις τάφρους για ανθρώπινη τέφρα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ντόρα-Μίτελμπαου, κοντά στο Νορντχάουζεν. Γερμανία, Απρίλιος-Μάιος 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Μοιραστείτε το

Two survivors at one of the human-ash pits in the Dora-Mittelbau concentration camp, located near Nordhausen. [LCID: 01280]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.