جزئیات
نقشه ها

قتل عام های صورت گرفته از سوی "واحدهای سیار کشتار" در اروپای شرقی (شرح)

"واحدهای سیار کشتار"، واحدهای ويژه آلمانی متشكل از نيروهای اس اس و پليس بودند که مأموريت اجرای برنامه قتل عام یهودیان اروپا را به عهده داشتند. در طول تهاجم به اتحاد جماهیر شوروی در ژوئن 1941، جوخه های سيار کشتار به دنبال ارتش آلمان در خاک شوروی پیشروی می کردند و عملیات کشتار دسته جمعی را اجرا می کردند. جوخه های سیار كشتار هر جا می رفتند، و مردان، زنان و کودکان یهودی را بدون در نظر گرفتن سن یا جنسیت تیرباران می کردند. جوخه های سيار کشتار بيش از يك ميليون يهودی و دهها هزار نفر از مقامات سياسی شوروی، پارتيزان ها و کوليان را به قتل رساندند.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Einsatzgruppen massacres in eastern Europe (enlargement) [LCID: eeu73050]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.