جزئیات
عکس ها

پوستری از سال 1936: "تمام آلمان با رادیوی ملت به پیشوا گوش فرا می دهند." در این پوستر، انبوهی از مردم پیرامون یک رادیو جمع شده اند.

پوستری از سال 1936: "تمام آلمان با رادیوی ملت به پیشوا گوش فرا می دهند." در این پوستر، انبوهی از مردم پیرامون یک رادیو جمع شده اند. رادیو بیش از اندازه بزرگ شده است تا نمادی از جاذبه برنامه های رادیویی نازی ها برای مخاطبان گسترده آن در توده مردم باشد. آرشیو دولتی کوبلنتس


  • Bundesarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

بازگشت به مطلب

1936 poster:  "All of Germany Listens to the Führer with the People's Radio." [LCID: p533a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.