جزئیات
عکس ها

در اردوگاه مرگ آشویتس، گروهی از يهوديان مجار به صف شده اند تا مورد انتخاب قرار بگیرند.

در اردوگاه مرگ آشویتس، گروهی از يهوديان مجار به صف شده اند تا مورد انتخاب قرار بگیرند. لهستان، ماه مه سال 1944.


برچسب‌ها


  • Yad Vashem Photo Archives

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

A transport of Hungarian Jews lines up for selection at Auschwitz. [LCID: 77319]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.