جزئیات
عکس ها

برس های موی قربانیان که بلافاصله پس از آزادسازی آشویتس پیدا شد.

برس های موی قربانیان که بلافاصله پس از آزادسازی آشویتس پیدا شد. لهستان، پس از 27 ژانویه 1945.


برچسب‌ها


  • Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Hairbrushes of victims, found soon after the liberation of Auschwitz. [LCID: 18375]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.