A transport of Jewish prisoners marches through the snow from the Bauschovitz train station to Theresienstadt. [LCID: 69720]

Artykuł

Filtruj według tytułu :

| Displaying result 1-1 of 1 for "Artykuł" | Next >>

  • Rasa aryjska

    Artykuł

    Słowo „Aryjczycy”/„Ariowie” ma długą historię. Początkowo nazywano tak grupy ludów posługujących się pewnymi spokrewnionymi językami, w tym większością języków europejskich i kilkoma azjatyckimi. Z czasem jednak słowo to nabrało innych znaczeń. Na przełomie XIX i XX w. niektórzy badacze przeobrazili Aryjczyków w mityczną „rasę”, którą uważali za lepszą od innych. W Niemczech naziści promowali tę błędną koncepcję, ponieważ gloryfikowała ona Niemców jako członków „rasy aryjskiej”, jednocześnie poniżając Żydów, ludzi czarnoskórych, a także Romów i Sinti, czyli „nie-Aryjczyków”.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.