• Coşkun kitleler, Viyana’ya girişinde Hitler’i selamlıyor

  Fotograf

  Coşkun kitleler, Viyana’ya girişinde Hitler’i selamlıyor. Avusturya, Mart 1938.

  Avusturya dahilindeki uzun bir iktisadî durgunluk döneminden, siyasi diktatörlük ve yoğun Nazi propagandasından sonra Alman ordusu, 12 Mart 1938’de ülkeye girdi. Nüfusun büyük bir bölümünün hararetli desteğini aldı. Ertesi gün Avusturya Almanya’ya ilhak edildi.

  Coşkun kitleler, Viyana’ya girişinde Hitler’i selamlıyor
 • Alman dışişleri bakanı Joachim von Ribbentrop (solda), Sovyet lideri Joseph Stalin (ortada) ve Sovyet Dışişleri Bakanı Viacheslav Molotov (sağda), Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nı imzalarken

  Fotograf

  Alman-Sovyet Paktı iki bölümden oluşuyordu. Birincisi, 19 Ağustos 1939’da Almanya’nın Sovyet hammaddeleri karşılığında işlenmiş ürünleri takas etmesi koşuluyla imzalanan ekonomik anlaşmaydı. Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği, 23 Ağustos 1939’da birbirlerine saldırmamayı taahhüt ettikleri on yıllık bir saldırmazlık paktı da imzaladı.

  Alman dışişleri bakanı Joachim von Ribbentrop (solda), Sovyet lideri Joseph Stalin (ortada) ve Sovyet Dışişleri Bakanı Viacheslav Molotov (sağda), Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nı imzalarken
 • Hastaların Hadamar Ötenazi Merkezi’ne taşınmasında otobüsler kullanıldı

  Fotograf

  Hastaların Hadamar Ötenazi Merkezi’ne taşınmasında otobüsler kullanıldı. Pencereler, insanların içerdekileri görmelerini engellemek için boyanmıştı. Almanya, Mayıs–Eylül 1941.

  Hastaların Hadamar Ötenazi Merkezi’ne taşınmasında otobüsler kullanıldı
 • Alman ordusu ve bombardıman uçakları Norveç’e savaş sırasında emprovize edilmiş bir uçuş meydanında, 3 Mayıs 1940

  Fotograf

  Alman ordusu ve bombardıman uçakları Norveç’e savaş sırasında emprovize edilmiş bir uçuş meydanında, 3 Mayıs 1940.

   8–9 Nisan 1940’ta Almanya Norveç’i işgal etti ve Norveç 10 Haziran’da Almanya’ya teslim oldu. “Aşağı Ülkeler” ile Fransa’ya karşı açılan savaş altı haftadan kısa sürdü. 10 Mayıs 1940’ta Almanya batıda saldırdı. Belçika ve Hollanda Mayıs ayında teslim oldu. Paris 14 Haziran 1940’ta Almanya’ya boyun eğdi.

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
  Alman ordusu ve bombardıman uçakları Norveç’e savaş sırasında emprovize edilmiş bir uçuş meydanında, 3 Mayıs 1940
 • Reichstag binasının kubbesi

  Fotograf

  Hitler, Devlet Başkanı Hindenburg’u kasıtlı çıkarılan bu yangınla olağanüstü hâl ilan etmeye ikna etti. Hükümet, bu yangını çarpıtılmış bir şekilde komünist çabaların devleti ortadan kaldırma girişimi olarak sundu. Hitler ve yandaşları, Reichstag yangınını Devlet Başkanı Paul von Hindenburg’un bir olağanüstü hâl kararnamesi olan 28 Şubat Halkını ve Devletini Koruma Karanamesi’nin kabul edilmesi için kullandı.

  Reichstag binasının kubbesi
 • Auschwitz

  Hareketli Haritasi

  Auschwitz, Nazilerin Avrupa Yahudilerini katletme planı olan “Nihai Çözüm”de başrol oynadı. Naziler neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden Yahudileri işgal altındaki Polonya'da bulunan Auschwitz II (Birkenau) ölüm merkezine sürdü. Auschwitz'de toplam olarak en az 1,1 milyon Yahudi ve diğer halklardan on binlerce kişi can verdi.

  Auschwitz
 • Direniş

  Hareketli Haritasi

  Nazi terörü karşısında birçok Yahudi, Almanlara ve onların işbirlikçilerine direndi. Nazi işgali altındaki Doğu Avrupa'da bulunan 100'ün üzerindeki gettoda yeraltı direniş hareketleri gelişti. Ayrıca, en olumsuz koşullar altında, Yahudi esirler bazı Nazi kamplarında ayaklanma başlatmayı başardı. Yahudi partizan birimleri Fransa'da, Belçika'da, Ukrayna'da, Belarus'ta, Litvanya'da ve Polonya'da faaliyetlerde bulundu. Yahudiler ayrıca genel Fransız, İtalyan, Yugoslav, Yunan ve Sovyet direniş örgütlerinde de savaştı. Örgütlü silahlı direnişin Nazilere karşı en doğrudan muhalefet şekli olmasına karşın, direniş ayrıca kaçışı, saklanmayı, kültürel faaliyetleri ve diğer ruhanî korunma hareketlerini de kapsamaktaydı.

  Direniş
 • Holokost

  Hareketli Haritasi

  Holokost, altı milyon Yahudi'nin ve başka milyonlarca insanın II. Dünya Savaşı sırasında Naziler ve işbirlikçilerince katledilmesi için kullanılan terimdir. Katliamlar Haziran 1941'de, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgali sırasında Yahudi sivillerin vurulmasıyla başladı. 1941 yılının sonunda Almanlar, Yahudileri işgal altındaki Polonya'da bulunan ölüm merkezlerine sürmeye başladı. Mayıs 1945'te, Avrupa'daki her üç Yahudi'den ikisi öldürülmüştü.

  Holokost
 • Holokost'un Ardından

  Hareketli Haritasi

  Müttefik Kuvvetler, Nazi Almanya'sına karşı bir dizi taarruzla Avrupa'da ilerlerken, toplama kamplarında esirlerle karşılaştı ve onları serbest bıraktı. Esirlerin çoğu Almanya'nın içlerine doğru yapılan ölüm yürüyüşlerinden sağ kurtulmuştu. Kurtuluştan sonra hayatta kalan Yahudilerin çoğu, Holokost sırasında cemaatlerinin yok edilmesi ve antisemitizm sebebiyle Doğu Avrupa'ya dönemiyor ya da dönmek istemiyordu. Dönenler ise sıklıkla hayatlarından endişe etmekteydi. Holokost’tan kurtulan ve batıda Müttefikler’in kurtardığı bölgelere göç eden evsizlerin çoğu Avrupa'yı terk etmeyi beklerken, zorla göç ettirilmiş insanların kamplarına (DP) ve mülteci merkezlerine yerleştirildi.

  Etiketler: Holokost
  Holokost'un Ardından
 • Kurtuluş

  Hareketli Haritasi

  Çoğu Avrupalının korkusu ya da kayıtsızlığına karşın, cesur bir azınlık, hayatlarını tehlikeye atarak Nazi işgali altındaki Avrupa'da Yahudilere yardım etti. Kurtarma, çeşitli şekillerde gerçekleşti. 1943 güzünde Danimarka Direniş Hareketi, Danimarka'daki Yahudi nüfusunun hemen hemen tümünü tarafsız İsveç'te güvenliğe taşıdı. Diğer ülkelerde kiliseler, yetimhaneler ve aileler Yahudileri sakladı veya saklanmalarına yardım etti. İsveçli diplomat Raoul Wallenberg ve diğer şahsiyetler, cesurca hareket ederek Yahudileri kurtardı. Yine de, bu vicdanî ve cesur hareketler yok edilmesi amaçlanan toplumun sadece küçük bir yüzdesini kurtarabildi.

  Etiketler: Kurtuluş
  Kurtuluş

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.