| Görüntülenen sonuçlar: 2541-2550 (2600 arasından); "" için |

 • Hacı Emin el-Hüseynî: Arap Milliyetçisi ve Müslüman Lider

  Makale

  Emin el-Hüseynî, on dokuzuncu yüzyılın son on yılı içinde Kudüs’te dünyaya gelmiştir. Ailesinin erkek üyeleri on sekizinci yüzyılın sonundan beri Kudüs Müftüsü makamını işgal etmekteydi. Bu makam görevli kişiye İslam hukukunu (Şeriat), gelenekleri ve teamülü temel alan bağlayıcı olmayan yasal görüşler (fetva) verme yetkisini sağlamaktaydı. 1918’de el-Hüseynî Arap birlikteliğini, Filistin ve Suriye birliğini ve Filistin’e olan Yahudi göçüne son vermeyi…

  Etiketler: Antisemitizm
 • Hacı Emin el-Hüseynî: Kudüs Müftüsü

  Makale

  ÖZETMuhammed Emin el-Hüseynî (189?-1974), 1921’den 1937’ye kadar Filistin’deki İngiliz Mandası’nın siyasî otoritesi altında Kudüs Müftüsü (üst Müslüman İslamî yasal dinî makamı) idi. Başlıca siyasî amaçları şunlar olmuştur: 1) Bir pan Arap federasyonunun ya da devletinin kurulması, 2) Yahudilerin Filistin’e daha fazla göç etmesine ve Yahudilerin Filistin’deki ulusal emellerine karşı koyulması, 3) Kendisinin bir pan Arap ve Müslüman dinî lideri olarak terfi…

  Etiketler: Antisemitizm
 • Hacı Emin el-Hüseynî: Savaş Döneminde Propagandacı

  Makale

  MİHVER İLE İŞBİRLİĞİSavaş sırasında Nazi rejimi, dünyanın her yerinde kendi siyasî hedeflerini ileriye taşımanın ve Mihver nüfuzunu genişletmenin yollarını arayan çok sayıda hevesli işbirlikçi bulmuştur. Hindistan milliyetçisi Subhas Chandra Bose, Suriye gerillasından isyancı Fawzi al-Qawuqji, eski Irak Başbakanı Reşit Ali Geylani ve Kudüs’ün Büyük Müftüsü Hacı Emin el-Hüseynî (Arap milliyetçisi ve önde gelen Müslüman dinî lideri) gibi sürgüne…

 • Hacı Emin el-Hüseynî: Tarih Cetveli

  Makale

  189?Emin Muhammed el-Hüseynî, Kudüs’te dünyaya gelir. 2 Kasım 1917İngiliz Dışişleri Sekreteri, Balfour Deklarasyonu’nu yayınlayarak İngilizlerin Filistin’de bir Yahudi ulusal yuvası kurulmasına izin verme niyetini ilan eder. 1918İngiliz birlikleri Filistin’i işgal eder. Şubat-Nisan 1920El-Hüseynî ve diğerleri, Kudüs’te gösteriler düzenleyerek Arap bağımsızlığı ve Suriye ile birlik çağrısında bulunur. Gösteriler şiddete dönüştükten sonra el-Hüseynî…

 • Hayatta Kalanlar

  Makale

  Hayatta Kalanlar Hayatta kalanlar için, Holokost’tan önceki hayatlarına geri dönmek imkânsızdı. Artık Yahudi cemaatleri Avrupa’nın çoğu yerinde kalmamıştı. İnsanlar kamplardan ya da gizlendikleri yerlerden evlerine dönmeye çalıştıklarında, çoğunlukla evlerinin yağmalandığını ya da başkaları tarafından alındığını görüyordu. Aynı zamanda eve dönüş de tehlikeliydi. Savaştan sonra Polonya’daki birkaç şehirde Yahudi karşıtı isyanlar çıktı. En büyük…

  Hayatta Kalanlar
 • Holokost Döneminde Kadınlar

  Makale

  Nazi rejimi, zulüm ve sonrasında kadın erkek demeden tüm Yahudileri öldürmeyi hedefledi. Ama rejim, sık sık Yahudi ve Yahudi olmayan kadınları, bazen kurbanlarının cinsiyetine özel bir biçimde, şiddetli zulme maruz bıraktı. Nazi ideolojisi Roman (Çingene) kadınları, Polonyalı kadınları ve kurumlarda yaşayan engelli kadınları da hedef aldı. Kişi ve toplama kamplarındaki kimi alanlar özellikle kadın mahkumlar için düzenlendi. Mayıs 1939'da, SS, kadınlar için kurulan en…

  Etiketler: Holokost Gettolar
  Holokost Döneminde Kadınlar
 • Holokost İnkârına Karşı: Nuremberg'de Sunulan Holokost Kanıtları

  Makale

  II. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan savaş mahkemelerinin en ünlüsü öndegelen Alman savaş suçlularının yargılandığı Almanya, Nuremberg'deki mahkemedir. Nazi rejiminin öndegelen yetkilileri Büyük Krallık, Fransa, Sovyetler Birliği ve Birleşik Devletlerin hazır bulunduğu Nuremberg'deki Uluslararası Askerî Mahkeme'de yargılandı. Uluslararası Askerî Mahkeme vatana ihanet, barışa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve insanlık suçları iddialarıyla savaşın…

  Etiketler: Holokost
  Holokost İnkârına Karşı: Nuremberg'de Sunulan Holokost Kanıtları
 • Holokost Sırasında Çocuklar (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Holokost döneminde özellikle çocuklar savunmasız bir durumdaydı. Almanlar ve işbirlikçileri 1 milyondan fazla Yahudi ve on binlerce Roman (Çingene) çocuğu, kurumlarda yaşayan fiziksel ve zihinsel engelli Alman çocuklarını, Polonyalı çocukları ve işgal altındaki Sovyetler Birliği’nde yaşayan çocuklarla birlikte, yaklaşık 1,5 milyon çocuğu katletmiştir. Gettolarda Yahudi çocuklar giysi ve barınak yetersizliği kadar, açıklıktan ve kötü koşullara maruz kalmaktan da…

  Etiketler: Holokost
 • Holokost Sırasında Kadınlar (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Nazi rejimi, Yahudi olan ya da olmayan kadınları sıklıkla, bazen de kurbanlarının cinsiyetine has bir şekilde, şiddetli bir zulme maruz bıraktı. Tek tek bazı kamplar ve toplama kamplarındaki bazı alanlar özellikle kadın mahkûmlar için düzenlendi. Mayıs 1939’da, SS, kadınlar için kurulan en büyük Nazi toplama kampı olan Ravensbrück’ü açtı. Sovyet birliklerinin 1945’de kampı özgürlüğe kavuşturduğu 1945 yılına dek 100.000’den fazla kadın Ravensbrück’te…

  Etiketler: Holokost Direniş
 • Holokost’tan Önce Avrupa’da Yahudilerin Hayatı

  Makale

  Holokost’tan Önce Avrupa’da Yahudilerin Hayatı Naziler 1933’te Almanya’da iktidara geldiğinde Yahudiler Avrupa’nın her ülkesinde yaşıyordu. II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından işgal edilen ülkelerde toplamda yaklaşık dokuz milyon Yahudi yaşıyordu. Savaş sonunda her üç Yahudi’den ikisi ölecek ve Avrupa’daki Yahudi hayatı kalıcı bir biçimde değişecekti. 1933’te en büyük Yahudi nüfusu Polonya, Sovyetler Birliği, Macaristan ve Romanya’da olmak…

  Etiketler: Antisemitizm
  Holokost’tan Önce Avrupa’da Yahudilerin Hayatı

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.