| Görüntülenen sonuçlar: 2561-2570 (2600 arasından); "" için |

 • İşbirliği

  Makale

  Avrupa’da antisemitizm, milliyetçilik, etnik nefret, komünizm karşıtlığı ve fırsatçılık, Almanya’nın işgal ettiği ülkelerin pek çok vatandaşını, Avrupalı Yahudileri imha etmelerinde Nazi rejimi ve diğer etnik Nazi ilkeleriyle işbirliği yapmaya sürükledi. Bu tür bir iş birliği, “Nihaî Çözüm” planının uygulanması ve Nazi rejiminin hedeflediği diğer grupların toplu katliamı için kritik önem taşımaktaydı. Holokost döneminin en büyük vahşetlerinden bir…

  İşbirliği
 • İşbirliği (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Soykırım döneminin en büyük vahşetlerinden bir bölümünü işbirlikçiler gerçekleştirdi. Antisemitizm, milliyetçilik, etnik nefret, komünizm karşıtlığı ve fırsatçılık, Almanya’nın işgal ettiği ülkelerin pek çok vatandaşını, Avrupalı Yahudileri imha etmelerinde Nazi rejimiyle işbirliği yapmaya sürükledi. Almanya’nın Mihver ortakları, Yahudi karşıtı kanunlar uygulayarak Nazi rejimiyle işbirliğinde bulundu. Macaristan, Slovakya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Vichy…

  Etiketler: Antisemitizm
 • İşgal Altındaki Avrupa’da Alman Yönetimi

  Makale

  İşgal Altındaki Avrupa’da Alman Yönetimi Almanya ele geçirilen doğu bölgelerinin çoğunu Almanlaştırdıktan sonra ilhak etmeyi planlıyordu. Bazı bölgeler zorunlu işçilerin yaşayacağı yerler olacaktı, çoğuna ise Alman koloni nüfusu yerleşecekti. Yerleştirme konusundaki Alman planlarının çoğu savaşın sonuna kadar ertelendi. Bu arada, bölgeler Almanların savaş seferberliği için acımasızca sömürülüyordu. Yiyecek, hammadde ve savaş stoklarına el konuyordu. Yerel…

  İşgal Altındaki Avrupa’da Alman Yönetimi
 • Kamplardaki Mahkûmlar

  Makale

  Kamplardaki Mahkûmlar Yahudiler Nazi soykırımının ana hedefi olduğundan, ölüm merkezlerinin kurbanları büyük çoğunlukla Yahudiydi. Ancak, gazla öldürme tesisi bulunmayan yüzlerce zorunlu iş gücü ve toplama kampında çok farklı kökenlere sahip diğer kişiler de görülüyordu. Kamp muhafızlarının ve subaylarının herkesin kökenini kolayca anlayabilmesi ve farklı grupları birbirine düşürebilmesi için mahkûmlar ceketlerine renk kodu içeren üçgen işaretler takmak…

  Etiketler: Holokost
  Kamplardaki Mahkûmlar
 • Kielce Pogromu: Holokost’tan Sağ Çıkanlara Atılan Kan İftirası

  Makale

  “Kielce Pogromu,” 4 Temmuz 1946’da Polonya’nın güneydoğusunda bulunan Kielce kasabasında Yahudilere karşı gerçekleştirilen katliama verilen addır.GİRİŞ Pogrom, Rusçada “altüst etmek, tahrip etmek” anlamına gelir. Terim, tarihsel olarak Rus İmparatorluğu’nda yerleşik Yahudi olmayan toplulukların Yahudilere karşı gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerini ifade eder. Kielce olayı sırasında bir grup Polonyalı asker, polis yetkilileri ve siviller, en az 42 Yahudiyi…

  Etiketler: Antisemitizm
  Kielce Pogromu: Holokost’tan Sağ Çıkanlara Atılan Kan İftirası
 • Kitap Yakma (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  “Kitap Yakma” kitapların ateşle yok edilmesi törenine verilen addır. Genellikle halka açık yerlerde, yazılı metinlere kültürel, dinsel ya da siyasi muhalefet gösteren kitapların yakılması şeklinde gerçekleştirilirdi. Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels 1933’te Alman sanat ve kültürünü Nazi emelleriyle uyumlu hâle getirmeye çalıştı. Hükümet, Yahudi ve diğer sözde siyasi şüphelilerin kültürel örgütlerini ya da Nazilerin “yoz” olarak…

  Etiketler: Kitap Yakma
 • Kurban Mozaiği (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Esas hedefleri Yahudiler olmasına karşın Naziler, ve işbirlikçileri ırkçı ya da ideolojik nedenlerle diğer gruplara da zulmettiler. Almanya’daki Nazi ayrımcılığının ilk kurbanları arasında başta komünistler, sosyalistler, sosyal demokratlar ve sendika başkanları olmak üzere politik muhalifler vardı. Naziler aynı zamanda çalışmalarını yıkıcı olarak değerlendirdikleri ya da Yahudi olan yazarlara ve sanatçılara onları tutuklayarak, ekonomik kısıtlamalar getirerek ya da…

  Etiketler: Holokost Antisemitizm
 • Kurbanlar Kimlerdi?

  Makale

  Nazi rejimi, ideolojik gerekçelerle farklı gruplara zulmetmiştir. Yahudiler, Naziler ve işbirlikçileri tarafından sistematik zulüm ve toplu katliamın başlıca hedefi olmuşlardır. Nazi politikaları, ayrıca milyonlarca insanın acımasızlaştırılmasına ve zulüm görmesine yol açmıştır. Nazilerin tüm kurban gruplarına yönelik politikaları acımasızdı ama aynı değildi.

  Etiketler: Antisemitizm Holokost
  Kurbanlar Kimlerdi?
 • Kurbanların Tespit Edilmesi

  Makale

  1939’da, Alman hükümeti Almanya’da yaşayan tüm kişileri kapsayan bir genel nüfus sayımı yaptı. Sayım memurları herkesin yaşını, cinsiyetini, ikametgâhını, işini, dinini ve medenî durumunu kaydediyordu. Ancak ilk kez olarak büyükanneleri/büyükbabaları tarafından insanların ırklarını da kaydetti. Bu bilgiler daha sonra binlerce görevli tarafından kodlanmış kartlara bastırıldı. Bu kartlar sıralanarak, modern bilgisayarların ilkel bir türü olan Hollerith makinesiyle…

  Etiketler: Holokost
  Kurbanların Tespit Edilmesi
 • Kurtarma (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Holokost sırasında birçok Avrupalının kayıtsızlığına ve birçoğunun da Yahudilerin öldürülmesine yardım etmesine karşın tüm Avrupa ülkelerinde ve farklı dinî kökenlerden gelen kişiler, Yahudileri kurtarmak için kendi hayatlarını riske attı. Kurtarma çabaları kişilerin bireysel eylemlerinden, küçük büyük organize ağlara kadar değişiyordu. 1943 yılının sonbaharında Alman işgali altındaki Danimarka’daki direniş hareketi, balıkçıların yaklaşık 7.200 Yahudiyi…

  Etiketler: Kurtuluş Direniş

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.