Details
Photo

Train station near the Treblinka killing center

Train station near the Treblinka killing center. This photo was found in an album belonging to camp commandant Kurt Franz. Poland, 1942-1943.


Tags


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

Share This

Train station near the Treblinka killing center. This photo was found in an album belonging to camp commandant Kurt Franz. [LCID: 35274]