Jews carrying bundles of possessions before their deportation from the Kovno ghetto. [LCID: 10687]
مقاله برگزیده

گتوها (محله های یهودی نشین)

در طول هولوکاست، ایجاد گتوها، گامی اساسی در روند  جداسازی وحشیانه، آزار و اذیت و نهایتا نابودی یهودیان اروپا توسط نازی‌ها بود. گتوها اغلب مناطق محصوری بودند که یهودیان را از جمعیت غیر یهودی و همینطور از دیگر جوامع یهودی جدا می‌کردند. شرایط زندگی در آنجا اسفناک بود.

​گردش در دایره‌المعارف

Overview item image

نگاهی به تمامی سرگذشت ها

​ برای شناخت بیشتر تجربیات شخصی افراد در دوران هولوکاست، در بخش ​کارت‌های هویت

Overview item image

تصاویر

مرور عکس‌ها و بررسی مطالب مربوط به آن تصاویر در دانشنامه

Overview item image

برچسب‌ها

عنوان دلخواه خود را برگزینید و در دایره‌المعارف به جستجوی درون مایه‌های مرتبط با آن بپردازید