Women survivors huddled in a prisoner barracks shortly after Soviet forces liberated the Auschwitz camp. [LCID: 31450b]
مقاله برگزیده

آشويتس

 مجتمع اردوگاه آشویتس، در نوع خود، یکی از بزرگترین اردوگاه‌ها برای اجرای طرح نازی‌ها در راستای «راه حل نهایی»  بود. آشویتس به عنوان یکی از بدنام‌ترین اردوگاه‌های هولوکاست مطرح است.

​گردش در دایره‌المعارف

Overview item image

نگاهی به تمامی سرگذشت ها

​ برای شناخت بیشتر تجربیات شخصی افراد در دوران هولوکاست، در بخش ​کارت‌های هویت

Overview item image

تصاویر

مرور عکس‌ها و بررسی مطالب مربوط به آن تصاویر در دانشنامه

Overview item image

برچسب‌ها

عنوان دلخواه خود را برگزینید و در دایره‌المعارف به جستجوی درون مایه‌های مرتبط با آن بپردازید