German tanks on the eastern front © IWM (HU 111382)
مقاله برگزیده

جنگ جهانی دوم در اروپا

هولوکاست در دوران جنگ جهانی دوم رخ داد. جنگ جهانی دوم بزرگترین و مخرب‌ترین جنگ در تاریخ می‌باشد. آدولف هیتلر و رژیم نازی، با از بین بردن جمعیت موجود، رویای امپراطوری بزرگ و جدیدِ « مکانی برای زیستن» (Lebensraum) را برای آلمانی‌ها در شرق اروپا در سر داشت. هدف نازی‌ها برای تقویت "نژاد برتر" آلمان، آزار و اذیت و قتل یهودیان و بسیاری دیگر را به دنبال داشت.

​گردش در دایره‌المعارف

Overview item image

نگاهی به تمامی سرگذشت ها

​ برای شناخت بیشتر تجربیات شخصی افراد در دوران هولوکاست، در بخش ​کارت‌های هویت

Overview item image

تصاویر

مرور عکس‌ها و بررسی مطالب مربوط به آن تصاویر در دانشنامه

Overview item image

برچسب‌ها

عنوان دلخواه خود را برگزینید و در دایره‌المعارف به جستجوی درون مایه‌های مرتبط با آن بپردازید