Jews from Subcarpathian Rus get off the deportation train and assemble on the ramp at Auschwitz-Birkenau. May 1944.
مقاله برگزیده

مقدمه‌ای بر هولوکاست

هولوکاست، آزار و کشتار سیستماتیک، بروکراتیک با پشتوانه‌ی دولت علیه شش ملیون یهودی توسط رژیم نازی و همدستانش بود. نازی‌ها در ژانویه‌ی ۱۹۳۳ در آلمان به قدرت رسیدند. آنها بر این باور بودند که آلمانی‌ها «نژاد برتر» و یهودی‌ها «نژاد پست» می‌باشند و برای به اصطلاح جامعه‌ی نژادی آلمان تهدید به شمار می‌روند.

 

​گردش در دایره‌المعارف

Overview item image

نگاهی به تمامی سرگذشت ها

​ برای شناخت بیشتر تجربیات شخصی افراد در دوران هولوکاست، در بخش ​کارت‌های هویت

Overview item image

تصاویر

مرور عکس‌ها و بررسی مطالب مربوط به آن تصاویر در دانشنامه

Overview item image

برچسب‌ها

عنوان دلخواه خود را برگزینید و در دایره‌المعارف به جستجوی درون مایه‌های مرتبط با آن بپردازید