Map titled "Jewish Executions Carried Out by Einsatzgruppen A" [LCID: 200509wu]
مقاله برگزیده

سندبرداری از آمار قربانیان هولوکاست و آزار و اذیت نازی‌ها

هولوکاست مستندترین پرونده‌ در ارتباط با نسل‌کشی است. با این وجود، محاسبه‌ی تعداد افرادی که در نتیجه‌ی سیاست‌های نازی‌ها کشته شدند، کاری بسیار مشکل است. هیچ سندی از دوران جنگ وجود ندارد که تعداد کشته شده‌ها را نشان دهد. در بعضی موارد، بر خلاف نظرتوده‌ی مردم ، مدارک حفظ نشدند

 

 

​گردش در دایره‌المعارف

Overview item image

نگاهی به تمامی سرگذشت ها

​ برای شناخت بیشتر تجربیات شخصی افراد در دوران هولوکاست، در بخش ​کارت‌های هویت

Overview item image

تصاویر

مرور عکس‌ها و بررسی مطالب مربوط به آن تصاویر در دانشنامه

Overview item image

برچسب‌ها

عنوان دلخواه خود را برگزینید و در دایره‌المعارف به جستجوی درون مایه‌های مرتبط با آن بپردازید