A witness is sworn in at the trial of 61 former personnel and prisoners from the Mauthausen concentration camp. [LCID: 11724]
مقاله برگزیده

محاکمه‌های بعد از جنگ

پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه‌های بین‌المللی، داخلی و نظامی، محاکمه‌های ده‌ها هزار تن از متهمین جنایات جنگی را برگزار کردند. تلاش‌ها برای محاکمه‌ی مرتکبین جنایات دوره نازی حتی به قرن ۲۱ نیز کشیده شده است. متاسفانه، اغلب عاملین جنایات هرگز محاکمه و مجازات نشده‌اند. با این حال، محاکمه‌های پس از جنگ، آغازگر رویه‌های قضایی مهمی بودند. امروزه، دیوان محاکمات بین‌المللی و داخلی به دنبال تحقق این اصل مهم هستند که هر کس مرتکب جنایات جنگی می‌شود می‌بایست به دست عدالت سپرده شود.

​گردش در دایره‌المعارف

Overview item image

نگاهی به تمامی سرگذشت ها

​ برای شناخت بیشتر تجربیات شخصی افراد در دوران هولوکاست، در بخش ​کارت‌های هویت

Overview item image

تصاویر

مرور عکس‌ها و بررسی مطالب مربوط به آن تصاویر در دانشنامه

Overview item image

برچسب‌ها

عنوان دلخواه خود را برگزینید و در دایره‌المعارف به جستجوی درون مایه‌های مرتبط با آن بپردازید