Pastor Martin Niemoeller
مقاله برگزیده

مارتین نیمولر: ”اول به دنبال ... آمدند“

مارتین نیمولر (۱۸۹۲ تا ۱۹۸۴) یک کشیش لوتری برجسته در آلمان بود. او در دهه‌ی ۱۹۲۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ از بسیاری از ایده‌های نازی‌ها جانبداری و به طور رادیکال از جنبش‌های سیاسی راست‌گرا پشتیبانی می‌کرد. اما پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳، نیمولر تبدیل به منتقد‌ی صریح نسبت به دخالت‌های او در کلیسای پروتستان شد. او هشت سال آخر حکومت نازی‌ها، از ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵، را در زندان‌های نازی و اردوگاه‌های کار اجباری گذراند. نیمولر شاید بیشتر به‌خاطر بیانیه‌ی پس از جنگش در خاطر‌ها مانده است، ”اول به دنبال سوسیالیست‌ها آمدند و من حرفی نزدم...“

​گردش در دایره‌المعارف

Overview item image

نگاهی به تمامی سرگذشت ها

​ برای شناخت بیشتر تجربیات شخصی افراد در دوران هولوکاست، در بخش ​کارت‌های هویت

Overview item image

تصاویر

مرور عکس‌ها و بررسی مطالب مربوط به آن تصاویر در دانشنامه

Overview item image

برچسب‌ها

عنوان دلخواه خود را برگزینید و در دایره‌المعارف به جستجوی درون مایه‌های مرتبط با آن بپردازید