Proponowany artykuł

Rasa aryjska

Słowo „Aryjczycy”/„Ariowie” ma długą historię. Początkowo nazywano tak grupy ludów posługujących się pewnymi spokrewnionymi językami, w tym większością języków europejskich i kilkoma azjatyckimi. Z czasem jednak słowo to nabrało innych znaczeń. Na przełomie XIX i XX w. niektórzy badacze przeobrazili Aryjczyków w mityczną „rasę”, którą uważali za lepszą od innych. W Niemczech naziści promowali tę błędną koncepcję, ponieważ gloryfikowała ona Niemców jako członków „rasy aryjskiej”, jednocześnie poniżając Żydów, ludzi czarnoskórych, a także Romów i Sinti, czyli „nie-Aryjczyków”.

Przeglądaj encyklopedię

Overview item image

Pytania do dyskusji

Co umożliwia wojna?

Overview item image

English

Browse all content in the English version of the Holocaust Encyclopedia

Overview item image

Czytaj dalej

Przeglądaj całą zawartość