German soldiers direct artillery against a pocket of resistance during the Warsaw ghetto uprising. [LCID: 34083b]
Proponowany artykuł

Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r., gdy niemieccy żołnierze i policja wkroczyli do getta, aby deportować wciąż żyjących jego mieszkańców. Do 16 maja 1943 r. powstanie zostało stłumione, a getto – zrujnowane. Niemcy wywieźli pozostałych mieszkańców getta do obozów koncentracyjnych lub ośrodków zagłady.

 

Przeglądaj encyklopedię

Overview item image

Pytania do dyskusji

Co umożliwia wojna?

Overview item image

English

Browse all content in the English version of the Holocaust Encyclopedia

Overview item image

Czytaj dalej

Przeglądaj całą zawartość