A witness is sworn in at the trial of 61 former personnel and prisoners from the Mauthausen concentration camp. [LCID: 11724]
Proponowany artykuł

Procesy powojenne

Po zakończeniu II wojny światowej trybunały międzynarodowe, krajowe i wojskowe przeprowadziły procesy dziesiątek tysięcy oskarżonych zbrodniarzy wojennych. Próby wymierzenia sprawiedliwości sprawcom nazistowskich zbrodni nadal miały miejsce w XXI w. Niestety większości przestępców nigdy nie osądzono ani nie ukarano. Jednak procesy powojenne ustanowiły ważny precedens prawny. Obecnie trybunały międzynarodowe i krajowe kierują się zasadą, że sprawcy zbrodni wojennych muszą zostać osądzeni.

Przeglądaj encyklopedię

Overview item image

Pytania do dyskusji

Co umożliwia wojna?

Overview item image

English

Browse all content in the English version of the Holocaust Encyclopedia

Overview item image

Czytaj dalej

Przeglądaj całą zawartość