Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Βιτρίνα που διαφημίζει τους 11ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Βιτρίνα που διαφημίζει τους 11ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο, Γερμανία, 1936.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

A display advertising the 11th Summer Olympic Games which were held in Berlin, Germany, 1936. [LCID: 21774]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.