Δελτίο Ταυτότητας

Φίλτρο επιλογής: "Επώνυμο":
Wladyslaw Piotrowski

Wladyslaw Piotrowski

Γένος: 1892 in Plock, Πολωνία

Eva Brigitte Marum

Eva Brigitte Marum

Γένος: July 17, 1919 in Καρλσρούη, Γερμανία

Robert T. Odeman

Robert T. Odeman

Γένος: November 30, 1904 in Αμβούργο, Γερμανία

Lilly Appelbaum Malnik

Lilly Appelbaum Malnik

Γένος: November 5, 1928 in Αμβέρσα, Βέλγιο

Kalman Kernweiss

Kalman Kernweiss

Γένος: 1920 in Kupno, Πολωνία

Henoch Kornfeld

Henoch Kornfeld

Γένος: 1938 in Kolbuszowa, Πολωνία

Else Rosenberg

Else Rosenberg

Γένος: February 21, 1891 in Αμβούργο, Γερμανία

Paula Garfinkel

Paula Garfinkel

Γένος: December 3, 1920 in Λοτζ, Πολωνία

Aaron Lejzerowicz

Aaron Lejzerowicz

Γένος: March 23, 1919 in Zdzieciol, Πολωνία

Pinchas Gerszonowicz

Pinchas Gerszonowicz

Γένος: January 21, 1921 in Miechow, Πολωνία

Stefan Moise

Stefan Moise

Γένος: January 30, 1923 in Ιάσιο, Ρουμανία

Ossi  Stojka

Ossi Stojka

Γένος: 1936 in Αυστρία

Ilona Karfunkel Kalman

Ilona Karfunkel Kalman

Γένος: May 12, 1906 in Erdobenye, Ουγγαρία

Karl Lange

Karl Lange

Γένος: October 28, 1915 in Αμβούργο, Γερμανία

Golda (Olga) Bancic

Golda (Olga) Bancic

Γένος: May 10, 1912 in Κισινάου, Ρουμανία

Johanna (Hanne) Hirsch

Johanna (Hanne) Hirsch

Γένος: November 28, 1924 in Καρλσρούη, Γερμανία

Barbara Ledermann

Barbara Ledermann

Γένος: September 4, 1925 in Βερολίνο, Γερμανία

Abraham Lewent

Abraham Lewent

Γένος: July 27, 1924 in Βαρσοβία, Πολωνία

Sabina Szwarc

Sabina Szwarc

Γένος: February 24, 1923 in Βαρσοβία, Πολωνία

Robert Oelbermann

Robert Oelbermann

Γένος: April 24, 1896 in Βόννη, Γερμανία

Sarah Rivka Felman

Sarah Rivka Felman

Γένος: 1923 in Sokolow Podlaski, Πολωνία

Περιήγηση εντός ομάδας

Διαβάστε για τις εμπειρίες συγκεκριμένων ομάδων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.