Δελτίο Ταυτότητας

Filter By Last Name:
Feiga Kisielnicki

Feiga Kisielnicki

Γένος: 1888 in Kaluszyn, Πολωνία

Idzia Pienknawiesz

Idzia Pienknawiesz

Γένος: 1920 in Kaluszyn, Πολωνία

Nanny Gottschalk Lewin

Nanny Gottschalk Lewin

Γένος: March 13, 1888 in Schlawe, Γερμανία

Ιωσήφ Gani

Ιωσήφ Gani

Γένος: 1926 in

Harry Pauly

Harry Pauly

Γένος: 1914 in Γερμανία

Sarah Rivka Felman

Sarah Rivka Felman

Γένος: 1923 in Sokolow Podlaski, Πολωνία

Karl Stojka

Karl Stojka

Γένος: April 20, 1931 in Wampersdorf, Αυστρία

Schloma Wolf (Willy) Szapiro

Schloma Wolf (Willy) Szapiro

Γένος: May 25, 1910 in Skala, Πολωνία

David J. Selznik

David J. Selznik

Γένος: 1912 in Anyksciai, Λιθουανία

Chaim Engel

Chaim Engel

Γένος: 1916 in Brudzew, Πολωνία

Μωϋσής Gani

Μωϋσής Gani

Γένος: 1913 in

Berthold Mewes

Berthold Mewes

Γένος: August 19, 1930 in Παντερμπόρν, Γερμανία

Αιδεσιμότατος Marian Jacek Dabrowski

Αιδεσιμότατος Marian Jacek Dabrowski

Γένος: January 15, 1905 in Niewodowo, Πολωνία

Robert Oelbermann

Robert Oelbermann

Γένος: April 24, 1896 in Βόννη, Γερμανία

Ernest G. Heppner

Ernest G. Heppner

Γένος: August 4, 1921 in Breslau, Γερμανία

Γρηγόριος Wohlfahrt

Γρηγόριος Wohlfahrt

Γένος: March 10, 1896 in Koestenberg-Velden, Αυστρία

Thomas Buergenthal

Thomas Buergenthal

Γένος: May 11, 1934 in Lubochna, Τσεχοσλοβακία

Golda (Olga) Bancic

Golda (Olga) Bancic

Γένος: May 10, 1912 in Κισινάου, Ρουμανία

Marta Herman

Marta Herman

Γένος: October 23, 1925 in Abaujszanto, Ουγγαρία

Paula Garfinkel

Paula Garfinkel

Γένος: December 3, 1920 in Λοτζ, Πολωνία

Selma Wijnberg

Selma Wijnberg

Γένος: May 15, 1922 in Γκρόνιγκεν, Ολλανδία

Περιήγηση εντός ομάδας

Διαβάστε για τις εμπειρίες συγκεκριμένων ομάδων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.