Πίσω στο άρθρο

Family members say goodbye to a child through a fence at the ghetto's central prison where children, the sick, and the elderly were ... [LCID: 89772]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μέλη μιας οικογένειας αποχαιρετούν ένα παιδί

Μέλη μιας οικογένειας αποχαιρετούν ένα παιδί μέσα από έναν φράκτη στην κεντρική φυλακή του γκέτο, όπου κρατούνταν παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένοι πριν από την απέλασή τους στο Τσέλμνο στα πλαίσια της ενέργειας "Gehsperre". Λοντζ, Πολωνία, Σεπτέμβριος 1942.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.