Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Σλοβάκοι εβραϊκής καταγωγής κατασκευάζουν δρόμους σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας.

Σλοβάκοι εβραϊκής καταγωγής κατασκευάζουν δρόμους σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Τσεχοσλοβακία, πιθανή χρονολογία 1941.


  • Czechoslovak News Agency

Slovak Jewish men work at road building in a forced-labor camp. [LCID: 77939]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.