Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Δρόμος στολισμένος με Ολυμπιακές και γερμανικές (σβάστικα) σημαίες στο Βερολίνο, κατά τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δρόμος στολισμένος με Ολυμπιακές και γερμανικές (σβάστικα) σημαίες στο Βερολίνο, κατά τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Βερολίνο, Γερμανία, Αύγουστος 1936.


  • DIZ Muenchen GMBH, Sueddeutscher Verlag Bilderdienst

A street scene showing displays of the Olympic and German (swastika) flags in Berlin, site of the summer Olympic Games. [LCID: 76499]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.