Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι υπεράσπισής τους στην αίθουσα του Διεθνούς Στρατοδικείου.

Οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι υπεράσπισής τους στην αίθουσα του Διεθνούς Στρατοδικείου.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The accused and their defense attorneys at the International Military Tribunal courtroom. [LCID: 61324]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.