قطعه فیلم های تاریخی

نیروهای آلمان وارد ورشو می‌شوند

آلمان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم را آغاز نمود. نیروهای آلمان به سرعت پدافندهای مرزی لهستان را در هم شکستند و به ورشو، پایتخت لهستان، رسیدند. ورشو در طول عملیات، مورد حملات هوایی سنگین و بمباران‌های خمپاره قرار گرفت. شهر در ۲۸ سپتامبر تسلیم شد. این فیلم ورود نیروهای آلمان به ورشو در میان خرابی‌های به بار آمده در اثر بمباران آنها را نشان می‌دهد.


  • Imperial War Museum - Film Archive

اشتراک