قطعه فیلم های تاریخی

نیروهای آلمان وارد ورشو می‌شوند

آلمان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم را آغاز نمود. نیروهای آلمان به سرعت پدافندهای مرزی لهستان را در هم شکستند و به ورشو، پایتخت لهستان، رسیدند. ورشو در طول عملیات، مورد حملات هوایی سنگین و بمباران‌های خمپاره قرار گرفت. شهر در ۲۸ سپتامبر تسلیم شد. این فیلم ورود نیروهای آلمان به ورشو در میان خرابی‌های به بار آمده در اثر بمباران آنها را نشان می‌دهد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Imperial War Museum - Film Archive

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.