سرگذشت ها

دیوید بایر  David Bayer

دیوید بایر David Bayer

تاریخ تولد: September 27, 1922 in کُژینیتسه, لهستان

آندراس مولراد Andras Muhlrad

آندراس مولراد Andras Muhlrad

تاریخ تولد: July 27, 1930 in اویپست, Ujpest مجارستان

روبرت فروند  Robert Freund

روبرت فروند Robert Freund

تاریخ تولد: October 3, 1893 in فودنهایم, آلمان

هاینتس روزنبرگ  Heinz Rosenberg

هاینتس روزنبرگ Heinz Rosenberg

تاریخ تولد: September 15, 1921 in گوتينن, Goettingen آلمان

پربن مونک-نیلسن

پربن مونک-نیلسن

تاریخ تولد: June 13, 1926 in اسنکرستن, دانمارک

الکساندرا شیچاروا Alexandra Schicharva

الکساندرا شیچاروا Alexandra Schicharva

تاریخ تولد: January 19, 1923 in مگووکا, اتحاد جماهیر شوروی

ایلونا کارفونکل کالمن  Ilona Karfunkel Kalman

ایلونا کارفونکل کالمن Ilona Karfunkel Kalman

تاریخ تولد: May 12, 1906 in اردوبنیه, مجارستان

هنیا ژانژینسکی Henia Rzondzinski

هنیا ژانژینسکی Henia Rzondzinski

تاریخ تولد: 1903 in

مارگیت نمت فکت Margit Nemeth Fekete

مارگیت نمت فکت Margit Nemeth Fekete

تاریخ تولد: 1900 in سِنتِش, مجارستان

سارا ریوکا فلمان  Sarah Rivka Felman

سارا ریوکا فلمان Sarah Rivka Felman

تاریخ تولد: 1923 in سوکولوف پادلاسکی Sokolow Podlaski, لهستان

یوهان اشتوسیر

یوهان اشتوسیر

تاریخ تولد: May 29, 1909 in تکلسبرگ, اتریش

لوتز هاسه Lutz Haase

لوتز هاسه Lutz Haase

تاریخ تولد: February 21, 1914 in ژنیا, لهستان

موریس کورنبرگ Morris Kornberg

موریس کورنبرگ Morris Kornberg

تاریخ تولد: January 6, 1918 in پژدبوژ, لهستان

استِوو یوگویچ Stevo Jugovic

استِوو یوگویچ Stevo Jugovic

تاریخ تولد: March 15, 1888 in پوکاری Pucari, یوگسلاوی

فروما لیبرمن پرل‌موتر  Fruma Lieberman Perlmutter

فروما لیبرمن پرل‌موتر Fruma Lieberman Perlmutter

تاریخ تولد: 1904 in لوچیتسه, لهستان

ادیت فورمن براندمن  Edith Fuhrmann Brandmann

ادیت فورمن براندمن Edith Fuhrmann Brandmann

تاریخ تولد: September 11, 1931 in کریشیاتیک, Kriesciatik رومانی

برونو کلاین  Bruno Klein

برونو کلاین Bruno Klein

تاریخ تولد: July 12, 1914 in اُسیِیک, یوگوسلاوی

روت فروند رایزر Ruth Freund Reiser

روت فروند رایزر Ruth Freund Reiser

تاریخ تولد: April 11, 1926 in پراگ, چکسلواکی

استر مورگِنِشتِرن  Esther Morgensztern

استر مورگِنِشتِرن Esther Morgensztern

تاریخ تولد: 1927 in

راخل لیزرویچ رخنیتز Rachel Lejzerowicz Rechnitz

راخل لیزرویچ رخنیتز Rachel Lejzerowicz Rechnitz

تاریخ تولد: 1897 in لهستان

خَنا مازانسکی-زایدل Channah Mazansky-Zaidel

خَنا مازانسکی-زایدل Channah Mazansky-Zaidel

تاریخ تولد: 1908 in پانِوِژیس, لیتوانی

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید