سرگذشت ها

Filter By Last Name:
رویسک کیسیلنیچکی سادُوسکی Rojske Kisielnicki Sadowsky

رویسک کیسیلنیچکی سادُوسکی Rojske Kisielnicki Sadowsky

تاریخ تولد: 1911 in

کِرت پائولی Kurt Pauly

کِرت پائولی Kurt Pauly

تاریخ تولد: March 26, 1930 in آخن, آلمان

سیمخا پرلموتر Simcha Perlmutter

سیمخا پرلموتر Simcha Perlmutter

تاریخ تولد: 1900 in هُروخوف, لهستان

مایکل ون هوپن والدهورن Michael von Hoppen Waldhorn

مایکل ون هوپن والدهورن Michael von Hoppen Waldhorn

تاریخ تولد: May 25, 1889 in تیشمینی‌چانه Tysmenichany, لهستان

فریمیت بورشتاین Frimit Bursztyn

فریمیت بورشتاین Frimit Bursztyn

تاریخ تولد: April 15, 1918 in ورشو, لهستان

پیتر وینترنیتز Peter Winternitz

پیتر وینترنیتز Peter Winternitz

تاریخ تولد: April 28, 1922 in پراگ, چکسلواکی

الیزابت کافمن Elizabeth Kaufmann

الیزابت کافمن Elizabeth Kaufmann

تاریخ تولد: March 7, 1924 in وين, اتريش

فردریک فلشار Frederick Fleszar

فردریک فلشار Frederick Fleszar

تاریخ تولد: July 2, 1916 in سیراکوس, ایالات متحده

والتر شوزنیاک Walter Szczeniak

والتر شوزنیاک Walter Szczeniak

تاریخ تولد: February 4, 1911 in ددهام, ماساچوست

برونو کلاین Bruno Klein

برونو کلاین Bruno Klein

تاریخ تولد: July 12, 1914 in اُسیِیک, یوگوسلاوی

گرگور ولف‌هارت Gregor Wohlfahrt

گرگور ولف‌هارت Gregor Wohlfahrt

تاریخ تولد: July 24, 1921 in کوستنبرگ-ولدن, اتریش

استفانیا (فوشیا) پودگورسکا Stefania (Fusia) Podgorska

استفانیا (فوشیا) پودگورسکا Stefania (Fusia) Podgorska

تاریخ تولد: 1925 in لیپا, لهستان

فرانک مایسنر Frank Meissner

فرانک مایسنر Frank Meissner

تاریخ تولد: September 28, 1923 in ترست, چکسلاواکی

هلا لاس Hela Los

هلا لاس Hela Los

تاریخ تولد: June 26, 1923 in ورشو, لهستان

آرون لیزرویچ Aaron Lejzerowicz

آرون لیزرویچ Aaron Lejzerowicz

تاریخ تولد: March 23, 1919 in ژتل, Zdzieciol لهستان

دانوتا جاستینا Danuta Justyna

دانوتا جاستینا Danuta Justyna

تاریخ تولد: April 1, 1923 in پیوترکوف تریبونالسکی, لهستان

هاوا هرنیاک بیبر Chava Cherniak Biber

هاوا هرنیاک بیبر Chava Cherniak Biber

تاریخ تولد: April 20, 1916 in هِلم, لهستان

ایدا بائر لانگ Ida Baehr Lang

ایدا بائر لانگ Ida Baehr Lang

تاریخ تولد: February 2, 1909 in روخهایم Ruchheim, آلمان

فردریک آر. وُل Frederick R. Wohl

فردریک آر. وُل Frederick R. Wohl

تاریخ تولد: June 7, 1914 in بادن بادن, آلمان

راخلا روتنبرگ Rachela Rottenberg

راخلا روتنبرگ Rachela Rottenberg

تاریخ تولد: May 11, 1920 in ساندومیرز, لهستان

رایدر دیتمان

رایدر دیتمان

تاریخ تولد: January 15, 1922 in تونسبر, نروژ

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.