سرگذشت ها

Filter By Last Name:
اِوا هیمن  Eva Heyman

اِوا هیمن Eva Heyman

تاریخ تولد: February 13, 1931 in اورادئا Oradea, رومانی

مانون مارلیاک  Manon Marliac

مانون مارلیاک Manon Marliac

تاریخ تولد: January 13, 1937 in پاريس, فرانسه

باربارا نٍمِت بالینت Barbara Nemeth Balint

باربارا نٍمِت بالینت Barbara Nemeth Balint

تاریخ تولد: September 19, 1910 in سِنتِش, مجارستان

کارل استویکا Karl Stojka

کارل استویکا Karl Stojka

تاریخ تولد: April 20, 1931 in وامپرشدورف, اتریش

مردخای پینخاس شاباسون Mordecai Pinchas Szabasson

مردخای پینخاس شاباسون Mordecai Pinchas Szabasson

تاریخ تولد: 1908 in کُژینیتسه, لهستان

یانوس پیوتروفسکی Janusz Piotrowski

یانوس پیوتروفسکی Janusz Piotrowski

تاریخ تولد: June 21, 1919 in پلوتسک, لهستان

گردا وایزمن Gerda Weissmann

گردا وایزمن Gerda Weissmann

تاریخ تولد: May 8, 1924 in بيلسكو, لهستان

شولامیت پرلموتر (شارلین شیف) (Shulamit Perlmutter (Charlene Schif

شولامیت پرلموتر (شارلین شیف) (Shulamit Perlmutter (Charlene Schif

تاریخ تولد: December 16, 1929 in هُروخوف, لهستان

برتا وولفبرگ گوتشالک  Bertha Wolffberg Gottschalk

برتا وولفبرگ گوتشالک Bertha Wolffberg Gottschalk

تاریخ تولد: September 22, 1866 in کونیگسبرگ, Koenigsberg آلمان

اتو کارل گرونبام  Otto-Karl Gruenbaum

اتو کارل گرونبام Otto-Karl Gruenbaum

تاریخ تولد: August 18, 1918 in وين, اتريش

ویلم آروندس Willem Arondeus

ویلم آروندس Willem Arondeus

تاریخ تولد: August 22, 1894 in ناردن, هلند

برتا آدلر Bertha Adler

برتا آدلر Bertha Adler

تاریخ تولد: June 20, 1928 in سُلو-سُلُتوینا, چکسلواکی

رویسک کیسیلنیچکی سادُوسکی Rojske Kisielnicki Sadowsky

رویسک کیسیلنیچکی سادُوسکی Rojske Kisielnicki Sadowsky

تاریخ تولد: 1911 in

پائول ماتاسوفسکی  Paul Matasovski

پائول ماتاسوفسکی Paul Matasovski

تاریخ تولد: December 17, 1923 in باکائو, رومانی

آرتور منکه  Arthur Menke

آرتور منکه Arthur Menke

تاریخ تولد: February 23, 1927 in هامبورگ, آلمان

یوزل گرشونویچ Josel Gerszonowicz

یوزل گرشونویچ Josel Gerszonowicz

تاریخ تولد: 1908 in میخوف, لهستان

مارگیت نمت فکت Margit Nemeth Fekete

مارگیت نمت فکت Margit Nemeth Fekete

تاریخ تولد: 1900 in سِنتِش, مجارستان

سندور الکساندر بکشورن  Sandor Alexander Bokshorn

سندور الکساندر بکشورن Sandor Alexander Bokshorn

تاریخ تولد: January 4, 1912 in بوداپست, مجارستان

فلیکس بروکس Feliks Bruks

فلیکس بروکس Feliks Bruks

تاریخ تولد: July 11, 1918 in سارنکوف, لهستان

هری پائولی Harry Pauly

هری پائولی Harry Pauly

تاریخ تولد: 1914 in آلمان

ایزابلا کَتز  Izabella Katz

ایزابلا کَتز Izabella Katz

تاریخ تولد: May 28, 1924 in کیسواردا Kisvarda, مجارستان

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.