سرگذشت ها

Filter By Last Name:
یوزف ادِلشتاین Josef Edelstein

یوزف ادِلشتاین Josef Edelstein

تاریخ تولد: May 14, 1874 in هوزنیتسه Hvozdnice, چکسلواکی

مانون مارلیاک Manon Marliac

مانون مارلیاک Manon Marliac

تاریخ تولد: January 13, 1937 in پاريس, فرانسه

رابرت تی اودمَن Robert T. Odeman

رابرت تی اودمَن Robert T. Odeman

تاریخ تولد: November 30, 1904 in هامبورگ, آلمان

اشلوما ولف (ویلی) شاپیرو

اشلوما ولف (ویلی) شاپیرو

تاریخ تولد: May 25, 1910 in اسکالا, لهستان

جوزف ون هوپن والدهورن Joseph von Hoppen Waldhorn

جوزف ون هوپن والدهورن Joseph von Hoppen Waldhorn

تاریخ تولد: November 14, 1930 in پاريس, فرانسه

اِرنست زیلتن Ernst Silten

اِرنست زیلتن Ernst Silten

تاریخ تولد: April 26, 1866 in کونیگسبرگ, Koenigsberg آلمان

مویشه کرول Moishe Krol

مویشه کرول Moishe Krol

تاریخ تولد: 1912 in رادوم, لهستان

فردیدریش- پاول فون گروس‌هایم Friedrich-Paul von Groszheim

فردیدریش- پاول فون گروس‌هایم Friedrich-Paul von Groszheim

تاریخ تولد: April 27, 1906 in لوبک, آلمان

یوزف رَپَپورت Jozef Rapaport

یوزف رَپَپورت Jozef Rapaport

تاریخ تولد: 1899 in کریستاناپُل, لهستان

سیا استویکا Ceija Stojka

سیا استویکا Ceija Stojka

تاریخ تولد: 1933 in کروبات بِی نیلفیلد, اتریش

خانا مورگِنِشتِرن Channa Morgensztern

خانا مورگِنِشتِرن Channa Morgensztern

تاریخ تولد: 1896 in

مویشه کیسیلنیچکی Mojsze Kisielnicki

مویشه کیسیلنیچکی Mojsze Kisielnicki

تاریخ تولد: 1895 in

آیدا اشتوکوپایویچ Ida Szczupakiewicz

آیدا اشتوکوپایویچ Ida Szczupakiewicz

تاریخ تولد: May 15, 1930 in

ایزاک سَندلِر Isaac Sandler

ایزاک سَندلِر Isaac Sandler

تاریخ تولد: 1894 in واکنُوکا, Vachnovka اوکراین

اریش شون Erich Schon

اریش شون Erich Schon

تاریخ تولد: February 18, 1911 in سِتین, چکسلواکی

شیل مِیر رایخمن Chil Meyer Rajchman

شیل مِیر رایخمن Chil Meyer Rajchman

تاریخ تولد: June 14, 1914 in لودز, لهستان

یوزف موشا مولر Joseph Muscha Mueller

یوزف موشا مولر Joseph Muscha Mueller

تاریخ تولد: 1932 in بیترفلت, آلمان

ایساک سالِشوتس Isak Saleschutz

ایساک سالِشوتس Isak Saleschutz

تاریخ تولد: 1882 in دوباس, لهستان

ویلک لیو Wilek Loew

ویلک لیو Wilek Loew

تاریخ تولد: October 29, 1925 in لووف, Lvov لهستان

لوسین-لویی بونوئل Lucien-Louis Bunel

لوسین-لویی بونوئل Lucien-Louis Bunel

تاریخ تولد: January 29, 1900 in بارنتین, فرانسه

یان بوتنارو Ion Butnaru

یان بوتنارو Ion Butnaru

تاریخ تولد: December 4, 1918 in هوسی, رومانی

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید