سرگذشت ها

Filter By Last Name:
هلنا منستر  Helena Manaster

هلنا منستر Helena Manaster

تاریخ تولد: May 29, 1917 in لسکو, لهستان

ناتان اوفن  Natan Offen

ناتان اوفن Natan Offen

تاریخ تولد: December 15, 1922 in کراکوف, لهستان

خَییم وِژبه  Chaim Werzbe

خَییم وِژبه Chaim Werzbe

تاریخ تولد: 1909 in سوکولوف پادلاسکی Sokolow Podlaski, لهستان

رایژل کیسیلنیچکی  Raizel Kisielnicki

رایژل کیسیلنیچکی Raizel Kisielnicki

تاریخ تولد: 1898 in

ژانینه گُتمن Jenine Gutman

ژانینه گُتمن Jenine Gutman

تاریخ تولد: June 25, 1925 in باکائو, رومانی

باربارا نٍمِت بالینت Barbara Nemeth Balint

باربارا نٍمِت بالینت Barbara Nemeth Balint

تاریخ تولد: September 19, 1910 in سِنتِش, مجارستان

گردا وایزمن Gerda Weissmann

گردا وایزمن Gerda Weissmann

تاریخ تولد: May 8, 1924 in بيلسكو, لهستان

ارزبِت مارکویچ کَتز Erzsebet Markovics Katz

ارزبِت مارکویچ کَتز Erzsebet Markovics Katz

تاریخ تولد: 1904 in شاروشپاتک, Sarospatak مجارستان

لوِک شاباسون Lewek Szabasson

لوِک شاباسون Lewek Szabasson

تاریخ تولد: March 10, 1914 in کُژینیتسه, لهستان

اوا براون لوين Eva Braun Levine

اوا براون لوين Eva Braun Levine

تاریخ تولد: July 6, 1916 in لودز, لهستان

فیشل (فیلیپ) گلدشتاین Fischel (Philip) Goldstein

فیشل (فیلیپ) گلدشتاین Fischel (Philip) Goldstein

تاریخ تولد: January 12, 1922 in رادوم, لهستان

هلن گوتهولد Helene Gotthold

هلن گوتهولد Helene Gotthold

تاریخ تولد: December 31, 1896 in دورتموند, آلمان

فیشل فیلمن Fischel Felman

فیشل فیلمن Fischel Felman

تاریخ تولد: 1911 in اُسترو مازویتسکا, لهستان

پِشا اشکوپاکیویچ Pesia Szczupakiewicz

پِشا اشکوپاکیویچ Pesia Szczupakiewicz

تاریخ تولد: November 15, 1911 in نور, لهستان

میریانا بابونویچ دیمیتریویچ Mirjana Babunovic Dimitrijevic

میریانا بابونویچ دیمیتریویچ Mirjana Babunovic Dimitrijevic

تاریخ تولد: 1921 in سارایوو, یوگسلاوی

لئو بِرِتولتز Leo Bretholz

لئو بِرِتولتز Leo Bretholz

تاریخ تولد: March 6, 1921 in وين, اتريش

آرون لیزرویچ  Aaron Lejzerowicz

آرون لیزرویچ Aaron Lejzerowicz

تاریخ تولد: March 23, 1919 in ژتل, Zdzieciol لهستان

بلا بِلاو  Bela Blau

بلا بِلاو Bela Blau

تاریخ تولد: March 25, 1910 in بِراتیسلاوا, اسلواکی

یاکاب کتز Jakab Katz

یاکاب کتز Jakab Katz

تاریخ تولد: 1861 in نیرمادا, مجارستان

ویلک لیو Wilek Loew

ویلک لیو Wilek Loew

تاریخ تولد: October 29, 1925 in لووف, Lvov لهستان

گیزلا رناته برگ  Gisella Renate Berg

گیزلا رناته برگ Gisella Renate Berg

تاریخ تولد: May 1, 1933 in کولن Cologne, آلمان

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید