جزئیات
عکس ها

پوستر یهودستیزانه ای که یهودیت را همسان با کمونیسم معرفی می کند.

پوستر یهودستیزانه ای که یهودیت را همسان با کمونیسم معرفی می کند. ایالات متحده، 1939.


برچسب‌ها


  • Jewish War Veterans Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Antisemitic poster equating Jews with communism. United States, 1939. [LCID: 89415]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.