جزئیات
عکس ها

یکی از ساکنان محله یهودی نشین ورشو در خیابانی از این محله به دو کودک پول می دهد.

یکی از ساکنان محله یهودی نشین ورشو در خیابانی از این محله به دو کودک پول می دهد. ورشو، لهستان، بین اکتبر 1940 و آوریل 1943.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A Warsaw ghetto resident gives money to two children on a Warsaw ghetto street. [LCID: 89467]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.