بازگشت به مطلب

Front page of the most popular issue ever of the Nazi publication, Der Stürmer, with a reprint of a medieval depiction of a purported ... [LCID: 37858]
جزئیات
عکس ها

صفحه نخست از پرطرفدارترین شماره روزنامه نازی ها به نام "اشتورمر" حاوی چاپ مجدد تصویری قرون وسطایی

صفحه نخست از پرطرفدارترین شماره روزنامه نازی ها به نام "اشتورمر" حاوی چاپ مجدد تصویری قرون وسطایی از یک قتل آیینی که ادعا می شد یهودیان مرتکب شده اند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Virginius Dabney

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.