جزئیات
عکس ها

بلژیک موافقت کرد برخی از مسافرین پناهنده یهودی سنت لوئیس را بپذیرد

بلژیک پس از عدم پذیرش کوبا و ایالات متحده، موافقت کرد برخی از پناهنده‌‌های یهودی مسافر سنت لوئیس را بپذیرد،. در اینجا، پلیس بلژیک برخی از مسافران را پس از ورود به آنتورپ اسکورت می‌کند. بلژیک، ۱۷ ژوئن ۱۹۳۹.


  • Wide World Photo

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Belgium agreed to accept some of the Jewish refugee passengers of the "St. [LCID: 69261a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.