جزئیات
عکس ها

حضور و غیاب زندانیان تازه وارد- که اکثر آنان یهودیانی هستند که در "شب شیشه های شکسته" دستگیر شدند- در اردوگاه کار اجباری

حضور و غیاب زندانیان تازه وارد- که اکثر آنان یهودیانی هستند که در "شب شیشه های شکسته" دستگیر شدند- در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت. بوخنوالت، آلمان، 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Roll call for newly arrived prisoners, mostly Jews arrested during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"), at the Buchenwald ... [LCID: 79914b]