Adolf Berman speaks at a memorial to mark the Warsaw ghetto uprising. [LCID: 90334]
Szczegóły
Zdjęcie

Obchody upamiętniające w Warszawie

Adolf Berman przemawia na obchodach upamiętniających powstanie w getcie warszawskim. Budynek w tle, zniszczony w czasie powstania w 1943 r., pełnił funkcję siedziby rady żydowskiej. Warszawa, Polska, 1945 r.

W czasie okupacji niemieckiej Berman działał w żydowskim podziemiu i odgrywał wiodącą rolę w Radzie Pomocy Żydom, znanej jako Żegota.


Tagi


  • Moreshet Mordechai Anilevich Memorial

Ta zawartość jest dostępna w następujących językach

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.