Visitors stand in front of the quotation from Martin Niemöller that is on display in the Permanent Exhibition of the United States ... [LCID: img4857]
Szczegóły
Zdjęcie

Zwiedzający muzeum przed cytatem Martina Niemöllera

Odwiedzający stoją przed cytatem Martina Niemöllera, prezentowanym na wystawie stałej w United States Holocaust Memorial Museum. Niemöller był luterańskim pastorem i początkowo zwolennikiem nazizmu, którego później uwięziono za przeciwstawienie się hitlerowskiemu reżimowi.


  • US Holocaust Memorial Museum

Ta zawartość jest dostępna w następujących językach

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.