<p>Uluslararası Askerî Mahkeme için kanıt olarak savaş suçları tahkikatını yürütenler tarafından toplanan Alman belgelerini düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri askerî personeli.</p>

Adalet ve Hesap Verilebilirlik

  • Alıntı yap
  • Share
  • Yazdır

Holokost’tan sonra adalet ve hesap verilebilirlik

Nürnberg davaları ve Adolf Eichmann davası önemli emsaller teşkil ettiler ve böyle devasa suçlar karşısında adaletin doğası üzerine sorgulamalara neden oldular. Soykırım karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması hala devam eden bir mücadele.

Holokost’tan sonra adalet ve hesap verilebilirlik

 

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.