20 Nisan 1889  
Adolf Hitler (1889-1945), Yukarı Avusturya'nın sınır kasabası Braunau am Inn'de vergi tahsildarı Alois Hitler'in oğlu olarak doğdu. Yaygın inanışın aksine, soyunda Yahudilik yoktur.

1908
Hitler, Viyana'ya taşınır. Kendisine kalan büyük bir mirası saçıp savurduktan sonraki yıl fakirleşmeye ve evsizler barınağında kalmaya başlar. Hitler, Mayıs 1913'e kadar Viyana'da yaşar.

1913
Hitler, Mayıs ayında Almanya'nın Münih kentine taşınır ve ertesi yıl I. Dünya Savaşı'nda savaşmak için Alman ordusuna yazılır.

1918
Hitler, Belçika'nın Ypres kenti yakınlarındaki bir hardal gazı saldırısında kısmen kör olur. 11 Kasım 1918'deki mütareke haberini bir askerî hastanede nekahet dönemindeyken alır. I. Dünya Savaşı'nın Hitler ve başka pek çok Alman üzerinde derin etkisi olmuştur. Savaşın ve anlaşmazlıklara yol açan yıkıcı barışın etkisi sonraki on yıllar boyunca devam ederek ikinci bir dünya savaşına ve savaş kisvesi altında soykırım suçu işlenmesine yol açtı.

12 Eylül 1919  
Hitler, daha sonra kendi liderliğinde Nazi Partisi olacak (Alman İşçi Partisi'nin--DAP) ilk mitinglerinden birine katılır.

8-9 Kasım 1923 
Adolf Hitler ve Nazi Partisi, Bavyera hükümetini devirip "ulusal devrim" başlatmak için bir koalisyon grubuna liderlik eder. Bu sözde Birahane Darbesi başarısız olur. Hitler ve diğerleri vatana ihanetten tutuklanır.

1923-25
Hitler,vatan hainliğinden suçlu bulunur ve beş yıl hapse mahkûm edilir, ancak sadece bir yıl hapis yatar. Hapisteyken Mein Kampf'ı (Kavgam) yazar. Bu utanç verici anı kitabı, Nazizm ve ırkçı ideolojisinin önemli bileşenlerini büyük ölçüde ortaya koyar. 1925 ile 1926 yıllarında iki cilt olarak basılan kitap, 1933'te Hitler'in ilk görev yılında bir milyon kopya satar.

1925
Hitler, SS (Schutzstaffel--Koruma Taburu)'i kurar. SS, Nazi rejimi sırasında yalnızca Alman polis gücünden ve toplama kampı sisteminden değil güvenlik, etnik kimlik saptama, yerleşim, nüfus politikası ve istihbarattan da sorumlu olacaktır.  

10 Nisan 1932
Hitler, Almanya başkanlığı için yapılan iki turlu bir seçimi yaşı ilerlemiş muvazzaf General Paul von Hindenburg karşısında kaybeder.

Adolf Hitler, Devlet Başkanı Paul von Hindenburg’u selamlıyor, 21 Mart 1933

Ocak 1933 
Nazi Partisi, Adolf Hitler'in şansölye olarak atanmasıyla iktidara gelir.

23 Mart 1933
Alman parlamento binası Reichstag'ın kimliği bilinmeyen kundakçılar tarafından yakılmasının ardından Alman parlamentosu, genellikle Hukuka Aykırılığı Meşrulaştıran Yasa (Ermächtigungsgesetz) olarak bilinen, Ulusun ve Reich'ın Sorunlarını Düzeltme Yasası'nı geçirir. Bu yasa, Hitler'e şansölye olarak parlamentonun onayını almadan kanun çıkarıp imzalayarak yasalaştırma yetkisi verir. Kanun, Almanya'da Hitler liderliğinde etkili bir diktatörlük oluşturur.

30 Haziran-2 Temmuz 1934
Hitler'in emriyle Nazi liderleri, SA'nın (Fırtına Birlikleri) liderliğini ortadan kaldırır ve diğer siyasi düşmanları öldürür. Kanlı temizlik, Nazi rejimiyle Alman ordusu arasında Nazi gücünü pekiştiren, Hitler'in kendisini Almanya'nın Führer'i (lider) ilan etmesini ve mutlak güç iddiasında bulunmasını sağlayan bir anlaşmayı pekiştirir.

Yaz 1936
Hitler, Berlin Olimpiyatları'nı açar. 1936 yılı bir ülkenin, yani Almanya'nın hem kış hem de yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yaptığı ender örneklerden biri olmuştur. Nazi Almanyası, 1936 Olimpiyatları'nı propaganda amaçlı kullanır. Naziler, rejimin Yahudiler ile Romanları (Çingeneler) hedef almasını destekleyip Almanya'nın büyüyen militarizmini maskelerken yeni, güçlü ve birleşik bir Almanya imajı çiziyordu.

1938
Hitler, 29-30 Eylül 1938'de Almanya'nın Münih kentinde yapılan bir konferansta Britanya, Fransa ve İtalya liderleriyle görüşür. Bu konferansta Almanya'nın barış sözü vermesine karşılık Sudetenland'ın Almanya'ya ilhak edilmesinde anlaşırlar. Altı ay sonra Hitler, Çekoslovak devletine karşı hamle yapar.

12 Mart 1938
Alman birlikleri Avusturya'ya girer. Adolf Hitler, öğle vaktinde memleketi Braunau Inn'den Avusturya-Almanya sınırını geçer. Ertesi gün Avusturya'nın Alman Reich'ına ilhakı duyurulur. Hitler, 15 Mart'ta 200.000 kişilik kalabalığın alkışları arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya girer.

23 Ocak, 1939
Hitler, Ocak 1939'da Alman parlamentosunda yaptığı bir konuşmada yeni bir dünya savaşının, Yahudilerin Avrupa'dan tasfiyesine yol açacağını ifade eder.

Hitler Reichstag'a (Alman Parlementosu) hitap ediyor

23 Ağustos 1939 
Alman ve Sovyet dışişleri bakanları Ribbentrop ve Molotov, bir Alman-Sovyet Antlaşması imzalar. Bu antlaşmanın temeli, imza atanların birbirlerine saldırmayacağına söz verdiği on yıllık bir saldırmazlık paktıdır.  

1 Eylül 1939
Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgali, II. Dünya Savaşı'nı başlattı.

1939 sonbaharı ya da 1940 Ocak ayı başları
Adolf Hitler, Almanya'daki ya da Almanya'ya bağlı bölgelerdeki sağlık kuruluşlarında yaşayan zihinsel ya da fiziksel engellilerin sistematik olarak öldürülmesini öngören "ötenazi" programı için gizli bir yetki belgesi imzalar. Hitler'in sistematik bir toplu katliam programı için yetki belgesi imzaladığı tek örnek budur.

1941
1941'de Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich ve diğer önde gelen Alman yetkilileri, Avrupa Yahudilerinin fiziksel olarak imha edilmesi kararına varır.

22 Haziran 1941
Alman ordusu, "Barbarossa Operasyonu" ile Sovyetler Birliği'ni işgal eder. Batı Avrupa'daki zaferlerinin aksine Hitler ve diğer Nazi liderleri, Sovyetler Birliği'yle yaptıkları savaşa ırksal ve ideolojik açılardan bakar.

11 Aralık 1941
Japonların Pearl Harbor'a saldırması neticesinde, Nazi Almanyası ve müttefiki İtalya--ABD'nin sadece Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etmiş olmasına karşın--Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan eder. Bir yıldan az sürede Amerikan kara birlikleri, Kuzey Afrika'daki Alman kuvvetleriyle çarpışacaktır.

Korgeneral (sonradan Mareşal) Erwin Rommel Kuzey Afrika'daki harekat sırasında Alman Kuvvetleri'nin komutanıydı.

9 Haziran 1942
SS'in komutan muavini Reinhard Heydrich'in öldürülmesinin ardından Hitler, Çek halkına karşı misilleme tedbirleri alınmasını emreder. Lidice ve Lezaky kasabaları yok edilirken sâkinleri katledilir ya da sürülür.

31 Ocak-2 Şubat 1943
Aylar süren şiddetli çarpışmalar ve ağır kayıpların ardından Alman kuvvetleri (sağ kalan yaklaşık 91,000 asker olduğu tespit edilmiştir), II. Dünya Savaşı'nın önemli bir dönüm noktasında Stalingrad'da teslim olur ve Hitler'in uzun vadeli Sovyetler Birliği'ni yenme hedefi yıkıma uğrar.

6 Haziran 1944
Müttefik birlikleri, Fransa'nın Normandiya sahillerine başarılı bir şekilde çıkarak Almanların ve Hitler'in rejimine karşı "ikinci bir cephe" açar.

20 Temmuz 1944
Hitler, askerî ve sivil yetkililerin düzenlediği bir suikast girişiminden sağ kurtulur. Suikast girişiminin başarısızlığa uğraması ve arkasından yapılması planlanan darbe nedeniyle 7,000 kişi tutuklanır ve yaklaşık 5,000 kişi idam edilir.

30 Nisan 1945
Hitler, şehre ilerleyen Sovyet kuvvetleri tarafından ele geçirilmek yerine Berlin'deki bir yeraltı sığınağında intihar eder.

1945
Nuremberg'deki Uluslararası Askerî Mahkeme (UAM) Adolf Hitler, Heinrich Himmler ve Joseph Goebbels'in yargılanmamasına gıyaplarında karar verir. Üçü de savaş sona ermeden önce intihar etmiştir. UAM, bu yöntemi seçerek hâlâ sağ olabilecekleri izlenimini vermekten kaçınmak istemiştir.

Afiş: Nuremberg / Suçlu! Savaştan ve Nazi Almanya’sının yenilgisinden sonra Müttefik işgal makamları Almanya’da.