Mussolini Almanya’da Hitler’le görüşüyor

18 Eylül 1931
Japonya Mançurya’yı işgal etti.

2 Ekim 1935–Mayıs 1936
Faşist İtalya, Etiyopya’yı işgal etti, fethetti ve ele geçirdi.

25 Ekim–1 Kasım 1936
Nazi Almanya'sı ve Faşist İtalya, 25 Ekim'de bir işbirliği anlaşması imzaladı. 1 Kasım'da Roma-Berlin Mihver ittifakı duyuruldu.

25 Kasım 1936
Nazi Almanya’sı ve Japon İmparatorluğu, Sovyetler Birliği’ne ve uluslararası Komünist harekete karşı AntiKomintern Paktını imzaladı.

7 Temmuz 1937
Japonya Çin’i işgal ederek Pasifikte II. Dünya Savaşı’nı başlattı.

11–13 Mart 1938
Almanya, Avusturya’yla Anschlus'ta birleşti.

29 Eylül 1938
Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa, Çekoslovak Cumhuriyetini, Çekoslovak kilit askerî savunma mevzilerinin bulunduğu Sudetenland’ı, Nazi Almanya’sına bırakmaya zorlayan Münih anlaşmasını imzaladı.

14–15 Mart 1939
Alman baskısı altında, Slovaklar bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Slovak Cumhuriyeti’ni kurdular. Almanya, Bolivya ve Morovya Himayesini düzenleyen Münih anlaşmasını bozarak kalan Çek topraklarını da aldı.

31 Mart 1939
Fransa ve İngiltere Polonya devletinin sınır bütünlüğünü garantiledi.

7–15 Nisan 1939
Faşist İtalya, Arnavutluk’u işgal etti ve ele geçirdi.

23 Ağustos 1939
Nazi Almanya'sı ve Sovyetler Birliği saldırmazlık anlaşmazlığı ve Doğu Avrupa’yı etki alanlarına bölen gizli bir ek anlaşma yaptılar.

1 Eylül 1939
Almanya Polonya’yı işgal ederek II. Dünya Savaşı’nı başlattı.

Almanya'nın Polonya'yı işgali

3 Eylül 1939
Polonya'nın sınırlarını garanti altına almaları itibariyle, İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti.

17 Eylül 1939
Sovyetler Birliği, Polonya’ya doğudan saldırdı.

27–29 Eylül 1939
Varşova 27 Eylül’de teslim oldu. Polonya hükümeti Romanya'ya sürüldü. Almanya ve Sovyetler Birliği, Polonya’yı aralarında böldüler.

30 Kasım 1939–12 Mart 1940
Sovyetler Birliği, Finlandiya’ya saldırarak Kış Savaşı olarak adlandırılan savaşı başlattı. Finler ateşkes talep etti ve Lagoda Gölü kuzey kıyılarını ve Kuzey Buz Denizi'ndeki küçük Fin kıyısını Sovyetler Birliği'ne bırakmak zorunda kaldı.

9 Nisan–9 Haziran 1940
Almanya, Danimarka ve Norveç'e işgal etti. Danimarka saldırı günü teslim oldu. Norveç 9 Haziran’a kadar dayandı.

10 Mayıs–22 Haziran 1940
Almanya Batı Avrupa'ya saldırdı—Fransa ve tarafsız Hollanda, Belçika Lüksemburg. Lüksemburg 10 Mayıs'ta işgal edildi. Hollanda 14 Mayıs'ta, Belçika 28 Mayıs'ta teslim oldu. 22 Haziran'da, Fransa Almanya'nın, ülkenin kuzey yarısını ve tüm Atlantik kıyılarını işgal ettiği bir ateşkes imzaladı. Güney Fransa’da, başkenti Vichy olan işbirlikçi bir rejim kuruldu.

10 Haziran 1940
İtalya savaşa girdi. İtalya, 21 Haziran'da Güney Fransa'ya işgal etti.

28 Haziran 1940
Sovyetler Birliği, Romanya’yı, Bessarabia'nın doğu bölgesini ve Bukovina’nın kuzey yarısını Sovyet Ukrayna’sına bırakmaya zorladı.

14 Haziran–6 Ağustos 1940
Sovyetler Birliği, 14–18 Haziran'da Baltık Devletlerini işgal etti, 14–15 Temmuz’da her birinde Komünist darbe yaptı ve bu devletleri daha sonra 3–6 Ağustos'ta Sovyet Cumhuriyetlerine kattı.

10 Temmuz–31 Ekim 1940
İngiltere Savaşı olarak bilinen hava savaşı Nazi Almanya'sının yenilgisiyle sona erdi.

30 Ağustos 1940
İkinci Viyana Hükmü: Almanya ve İtalya, Romanya ve Macaristan arasında tartışmalı bölge olan Transilvanya'nın bölünmesi kararında hakemlik yaptılar. Transilvanya’nın kuzeyinin kaybı, Romanya Kralı Carol’u, tahtı oğlu Michael’e bırakmaya zorladı ve General Ion Antonescu idaresinde bir diktatörlüğü iktidara getirdi.

13 Eylül 1940
İtalyanlar, İtalya kontrolündeki Libya’dan, İngiliz kontrolündeki Mısır’a işgal etti.

27 Eylül 1940
Almanya, İtalya ve Japonya Üçlü Pakt imzaladılar.

Ekim 1940
İtalya, 28 Ekim’de Arnavutluk’tan Yunanistan’ı işgal etti.

Slovak başbakanı Vojtech Tuka (ön sırada ayakta), Slovakya’nın Mihver ittifakına katıldığını açıklıyor.

Kasım 1940
Slovakya (23 Kasım), Macaristan (20 Kasım) ve Romanya (22 Kasım) Mihver Kuvvetleri’ne katıldı.

Şubat 1941
Almanlar, Afrika Birlikleri’ni bocalayan İtalyanları desteklemek için Kuzey Afrika'ya gönderdi.

1 Mart 1941
Bulgaristan Mihver Kuvvetleri’ne katıldı.

6 Nisan–Haziran 1941
Almanya, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan üye olmayan Yugoslavya’yı işgal etti. Yugoslavya 17 Nisan’da teslim oldu. Almanya ve Bulgaristan, İtalya’yı desteklemek için Yunanistan’ı kuşattı. Yunanistan’daki direniş 1941 Haziran başında durdu.

10 Nisan 1941
Terörist Ustasa hareketi liderleri, Bağımsız Hırvatistan Devleti olarak adlandırılan devleti ilan etti. Almanya ve İtalya tarafından hemen tanınan yeni devlet Bosna-Hersek'i de kapsadı. Hırvatistan, 15 Haziran 1941’de Mihver Kuvvetleri’ne resmî olarak katıldı.

22 Haziran–Kasım 1941
Nazi Almanya'sı ve Mihver Kuvvetleri (Bulgaristan hariç) Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Kış Savaşı'nı sona erdiren ateşkesteki toprak kaybını telafi etmeye çalışan Finlandiya, saldırının hemen öncesinde Mihver Kuvvetleri’ne katıldı. Almanlar, Ekim'de Finlerin katılımıyla hızla Baltık Devletleri'ni istila etti, Leningrad'ı (St. Petersburg) kuşattı. Merkezde, Almanlar Ağustos başlarında Smolensk’i ele geçirdi ve Ekim’de Moskova'ya yürüdü. Güneyde, Almanya ve Romanya Birlikleri Eylül’de Kiev’i ve Kasım’da Don Nehri’ndeki Rostov’u ele geçirdi.

6 Aralık 1941
Bir Sovyet karşı saldırısı, Almanları Moskova dışından kaotik bir geri çekilmeyle çıkardı.

Japonya Pearl Harbor'a saldırıyor

7 Aralık 1941
Japonya Pearl Harbor’u bombaladı.

8 Aralık 1941
Amerika Birleşik Devletleri II. Dünya Savaşı’na girerek Japonya’ya savaş ilan etti. Japon Birlikleri Filipinler, Fransız Çinhindi (Vietnam, Laos, Kamboçya) ve İngiliz Singapur’a çıkartma yaptı. Nisan 1942 itibariyle, Filipinler, Çinhindi ve Singapur, Japon işgali altındaydı.

11–13 Aralık 1941
Nazi Almanya’sı ve Mihver ittifakı, Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etti.

30 Mayıs 1942–Mayıs 1945
İngiltere, Köln’ü bombalayarak savaşı ilk kez Almanya’nın içine getirdi. Bunu takip eden 3 yıl boyunca, Anglo-Amerikan bombardımanı Almanya kentlerini harabeye çevirdi.

Haziran 1942
İngiltere ve ABD Deniz Kuvvetleri, Japon Deniz Kuvvetleri’nin Pasifik’in merkezindeki ilerleyişini, Midway’de durdurdu.

28 Haziran–Eylül 1942
Almanya ve Mihver ittifakı Sovyetler Birliği’nde yeni bir hücum başlattı. Alman Birlikleri, Eylül ortasında Volga Nehri’ndeki Stalingrad’a (Volgograd) doğru ilerledi ve Kırım Yarımadası’nı güvenceye aldıktan sonra Kafkasya’nın içlerine doğru girdi.

Ağustos–Kasım 1942
ABD Birlikleri, Japonların adalardan sekerek Avustralya’ya doğru ilerleyişini, Solomon Adaları’ndaki Guadalcanal’da durdurdu.

23–24 Ekim 1942
İngiliz Birlikleri, Mısır El Alamein’de, Almanları ve İtalyanları bozguna uğratarak Mihver Kuvvetleri’ni kaotik geri çekilmeyle Libya'dan Tunus'un doğu sınırına gönderdi.

8 Kasım 1942
ABD ve İngiliz Birlikleri, Fransız Kuzey Afrika’sında, Cezayir ve Fas kıyılarında birçok noktaya çıkartma yaptı. Vichy Fransız Birlikleri’nin saldırıya karşı savunmadaki başarısızlığı, Müttefikler'in Tunus’un batı sınırına hızla geçmesini sağladı ve Almanya’nın 11 Kasım’da Güney Fransa’yı işgalini tetikledi.

23 Kasım 1942–2 Şubat 1943
Sovyet Birlikleri, Stalingrad’ın kuzeybatısı ve güney batısında Macaristan ve Romanya hattını kırarak karşı saldırı yaptı ve Alman Altıncı Ordusu'nu şehirde tuzağa düşürdü. Geri çekilmeleri ya da Sovyet halkasından çıkmaya çalışmaları Hitler tarafından yasaklanan Altıncı Ordu’dan sağ kalanlar 30 Ocak ve 2 Şubat 1943'de teslim oldular.

13 Mayıs 1943
Tunus’taki Mihver Kuvvetleri, Kuzey Afrika seferini bitirerek Müttefikler'e teslim oldu.

10 Temmuz 1943
ABD ve İngiltere Birlikleri Sicilya’ya çıkartma yaptı. Ağustos ortası itibariyle, Müttefikler Sicilya’yı kontrol altına aldılar.

5 Temmuz 1943
Almanlar, Sovyetler Birliği’nde Kursk yakınlarında büyük bir tank saldırısı başlattı. Sovyetler saldırıyı bir hafta içinde geri püskürttüler ve kendi saldırı girişimlerini başlattılar.

25 Temmuz 1943
Faşist Büyük Konseyi, Benito Mussolini’yi görevden alarak İtalyan Mareşal Pietro Badoglio’nun yeni bir hükümet kurmasını sağladı.

8 Eylül 1943
Badoglio hükümeti Müttefikler'e koşulsuz olarak teslim oldu. Almanlar, Roma ve Kuzey İtalya’da hemen kontrolü ele geçirdiler ve Alman komandolar tarafından 12 Eylül’de mahkumiyetten kurtulan Mussolini yönetiminde, bir kukla Faşist rejimi kurdular.

9 Eylül 1943
Müttefik birlikler, Napoli yakınlarında Salerno kıyılarına çıkartma yaptı.

6 Kasım 1943
Sovyet Birlikleri Kiev’i özgürlüğüne kavuşturdu.

22 Ocak 1944
Müttefik birlikler, Roma'nın hemen doğusundaki Anzio yakınlarında başarılı bir çıkartma yaptılar.

19 Mart 1944
Macaristan’ın Mihver ittifakını terk etme girişiminden korkan Almanlar, Macaristan’ı işgal etti ve vekil Amiral Mikros Horthy’i Alman yanlısı bir başbakan yardımcısı ataması için zorladı.

4 Haziran 1944
Müttefik birlikler Roma’yı özgürlüğüne kavuşturdu. Altı hafta içinde, Anglo-Amerikan bombacılar Doğu Almanya’daki hedefleri ilk kez vurabiliyordu.

Müttefikler'in Avrupa'da Almanya'ya karşı ikinci bir cephe açmak için Fransa'yı işgal etmesinin başlangıcında, Büyük Gün'de İngiliz birlikler Normandiya kıyılarına ayak basarken.

6 Haziran 1944
İngiliz ve ABD Birlikleri, Fransa’nın Normandiya kıyılarına başarıyla çıkartma yaparak, Almanlara karşı “İkinci Cephe”yi açtı.

22 Haziran 1944
Sovyetler, 1 Ağustos itibariyle, Belarus’ta Alman Askerî Birliği Merkezini yok eden ve Polonya’nın merkezi Varşova’dan Vistula Nehri’nin batısına süren büyük bir saldırı başlattı.

25 Temmuz 1944
Anglo-Amerikan güçleri Normandiya'da çıkartma yaptıkları sahilleri terk ettiler ve Paris'in doğusuna doğru ilerlediler.

1 Ağustos–5 Ekim 1944
Komünist olmayan yeraltı Vatan Ordusu, Sovyet Birlikleri’nin gelmesinden önce Varşova’yı serbest bırakma çabası olarak Almanlara karşı ayaklandı. Sovyet ilerleyişi Vistula’nın doğu kıyısında durdu. 5 Ekim’de, Almanlar, Varşova’da savaşan Vatan Ordu güçlerinden kalanların teslimiyetini kabul etti.

15 Ağustos 1944
Müttefik güçler, Güney Fransa’da Nice yakınlarında çıkartma yaptılar ve kuzeydoğudaki Ren nehrine doğru hızlı bir şekilde ilerlediler.

20–25 Ağustos 1944
Müttefik Birlikleri Paris’e ulaştı. 25 Ağustos’ta, Müttefik birlikler tarafından desteklenen Serbest Fransız Kuvvetleri, Fransa’nın başkentine girdi. Eylül itibariyle, Müttefikler Almanya sınırına ulaştılar, Aralık'ta Fransa’nın neredeyse tamamı, Belçika'nın büyük bir kısmı ve Hollanda'nın güney kısmı özgürlüğüne kavuştu.

23 Ağustos 1944
Sovyet Birlikleri’nin, Prut Nehri'nde görülmeleri, Romanya’da, Antonescu rejimini devirmek için muhalefet oluşmasına neden oldu. Yeni hükümet ateşkes kararı aldı ve hemen ardından savaşta taraf değiştirdi. Romanya’nın dönmesi, Bulgaristan'ı 8 Eylül’de teslim olmak zorunda bıraktı ve Almanlar Ekim’de Yunanistan, Arnavutluk ve Yugoslavya’nın güneyini boşalttılar.

29 Ağustos–27 Eylül 1944
Komünistlerin ve Komünist olmayanların dahil olduğu Slovak Ulusal Konseyi’nin liderliğinde, Yeraltı Slovak Direniş Birlikleri Almanlara ve faşist Slovak rejime karşı ayaklandı. 27 Ekim’de, Almanlar direnişin merkezi Banska Bystrica’yı ele geçirdiler ve örgütlü direnişi sonlandırdılar.

12 Eylül 1944
Finlandiya, Sovyetler Birliği ile bir ateşkes imzalayarak Mihver ittifakını terk etti.

20 Ekim 1944
ABD Birlikleri Filipinler’e çıkartma yaptı.

15 Ekim 1944
Macaristan Faşist Arrow Cross hareketi Alman desteğiyle, Sovyetler’e teslim olmak için anlaşmaları sürdüren Macar hükümetini engellemek için bir darbe yaptı.

16 Aralık 1944
Almanlar, Belçika’yı geri almak ve Alman sınırındaki Müttefik güçleri bölmek için, batıda Bulge Muharebesi olarak bilinen son hücumu başlattılar. 1 Ocak 1945 itibarıyla, Almanlar geri çekildi.

12 Ocak 1945
Sovyetler, Ocak’ta Varşova ve Krakow’u özgürlüğüne kavuşturan, 2 aylık kuşatmanın ardından 13 Şubat'ta Budapeşte’nin ele geçirildiği, Nisan başlarında Almanları ve Macar işbirlikçilerinin Macaristan'ın dışına sürüldüğü, 4 Nisan'da Bratislava'nın ele geçirilmesiyle Slovakların teslim olmaya zorlandığı ve 13 Nisan'da Viyana'nın ele geçirilmesinin sağlandığı yeni bir saldırı başlattı.

7 Mart 1945
ABD Birlikleri Remagen’de Ren Nehri’ni geçti.

16 Nisan 1945
Sovyetler Berlin’i kuşatan son saldırılarını başlattı.

Nisan 1945
Yugoslav Komünist Lider Josip Tito tarafından yönetilen Partizan Birlikleri Zagrep’i aldılar ve Ustasa rejimini yıktılar. Ustasa’nın üst düzey liderleri İtalya ve Avusturya’ya kaçtılar.

30 Nisan 1945
Hitler intihar etti.

7 Mayıs 1945
Almanya Batı Müttefikleri’ne teslim oldu.

9 Mayıs 1945
Almanya Sovyetler’e teslim oldu.

Mayıs 1945
Müttefik birlikler Japon adalarından önceki son adım olan Okinawa’yı ele geçirdi.

6 Ağustos 1945
Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima’ya atom bombası attı.

8 Ağustos 1945
Sovyetler Birliği Japonya’ya savaş ilan etti ve Mançurya’ya işgal etti.

9 Ağustos 1945
Amerika Birleşik Devletleri Nagazaki’ye atom bombası attı.

2 Eylül 1945
14 Ağustos 1945’te, Japonya’nın koşulsuz teslimiyet prensiplerinde anlaşarak resmen teslim olmasıyla II. Dünya Savaşı sona erdi.

Holokost'un Ardından