The Dissolution of the Ottoman Empire, 1807-1924 [LCID: g00126]
Detaylar
Harita

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılması, 1807–1924

1299 yılında etnik Türkler tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu, adını başlangıçta Kuzeybatı Anadolu’da (Küçük Asya) bulunan küçük beyliğin lideri olan I. Osman’dan almıştır. Sonraki altı yüzyıl boyunca Osmanlı hâkimiyeti, Akdeniz Havzası’nın büyük bir bölümüne yayılmıştır. Muhteşem Süleyman (1494–1566) iktidarında gücünün zirvesindeki Osmanlı İmparatorluğu Güneydoğu Avrupa, Kuzey ve Doğu Afrika, Batı Asya ve Kafkasya’yı kapsayan çok dilli ve çok etnikli muazzam bir saltanatı temsil ediyordu. Gerileme döneminde İmparatorluk, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’daki topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu çökerek 1923 yılında çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve Orta Doğu’da diğer yeni devletlerin oluşmasına yol açmıştır.


Etiketler


  • Courtesy Encyclopaedia Britannica, Inc., © 1997 used with permission

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.