Nazi foreign minister Joachim von Ribbentrop (left), Soviet leader Joseph Stalin (center), and Soviet foreign minister Viacheslav ... [LCID: 91391]
Detaylar
Fotograf

Alman dışişleri bakanı Joachim von Ribbentrop (solda), Sovyet lideri Joseph Stalin (ortada) ve Sovyet Dışişleri Bakanı Viacheslav Molotov (sağda), Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nı imzalarken

Alman-Sovyet Paktı iki bölümden oluşuyordu. Birincisi, 19 Ağustos 1939’da Almanya’nın Sovyet hammaddeleri karşılığında işlenmiş ürünleri takas etmesi koşuluyla imzalanan ekonomik anlaşmaydı. Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği, 23 Ağustos 1939’da birbirlerine saldırmamayı taahhüt ettikleri on yıllık bir saldırmazlık paktı da imzaladı.


  • Wide World Photo

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.