Πίσω στο άρθρο

Professor Raphael Lemkin, left, and Ricardo Alfaro of Panama (chairman of the Assembly's Legal Committee) in conversation before ... [LCID: lemkin]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο καθηγητής Ραφαήλ Λέμκιν, αριστερά, και ο Ricardo Alfaro του Παναμά (πρόεδρος της Συνέλευσης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων)

Ο καθηγητής Ραφαήλ Λέμκιν, αριστερά, και ο Ricardo Alfaro του Παναμά (πρόεδρος της Συνέλευσης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων) συζητούν πριν τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εγκρίθηκε η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας.


Ετικέτες


  • United Nations Archives and Records Management Section

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.