بازگشت به مطلب

Joseph Goebbels, German propaganda minister, speaks on the night of book burning. [LCID: 85339a]
جزئیات
عکس ها

یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان در شب کتابسوزان صحبت می کند.

یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان در شب کتابسوزان صحبت می کند. برلین، آلمان، 10 مه 1933.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.