• Auschwitz

  Animated Mapp

  Auschwitz, Nazilerin Avrupa Yahudilerini katletme planı olan “Nihai Çözüm”de başrol oynadı. Naziler neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden Yahudileri işgal altındaki Polonya'da bulunan Auschwitz II (Birkenau) ölüm merkezine sürdü. Auschwitz'de toplam olarak en az 1,1 milyon Yahudi ve diğer halklardan on binlerce kişi can verdi.

  Auschwitz
 • Direniş

  Animated Mapp

  Nazi terörü karşısında birçok Yahudi, Almanlara ve onların işbirlikçilerine direndi. Nazi işgali altındaki Doğu Avrupa'da bulunan 100'ün üzerindeki gettoda yeraltı direniş hareketleri gelişti. Ayrıca, en olumsuz koşullar altında, Yahudi esirler bazı Nazi kamplarında ayaklanma başlatmayı başardı. Yahudi partizan birimleri Fransa'da, Belçika'da, Ukrayna'da, Belarus'ta, Litvanya'da ve Polonya'da faaliyetlerde bulundu. Yahudiler ayrıca genel Fransız, İtalyan, Yugoslav, Yunan ve Sovyet direniş örgütlerinde de savaştı. Örgütlü silahlı direnişin Nazilere karşı en doğrudan muhalefet şekli olmasına karşın, direniş ayrıca kaçışı, saklanmayı, kültürel faaliyetleri ve diğer ruhanî korunma hareketlerini de kapsamaktaydı.

  Direniş
 • Holokost

  Animated Mapp

  Holokost, altı milyon Yahudi'nin ve başka milyonlarca insanın II. Dünya Savaşı sırasında Naziler ve işbirlikçilerince katledilmesi için kullanılan terimdir. Katliamlar Haziran 1941'de, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgali sırasında Yahudi sivillerin vurulmasıyla başladı. 1941 yılının sonunda Almanlar, Yahudileri işgal altındaki Polonya'da bulunan ölüm merkezlerine sürmeye başladı. Mayıs 1945'te, Avrupa'daki her üç Yahudi'den ikisi öldürülmüştü.

  Holokost
 • Holokost'un Ardından

  Animated Mapp

  Müttefik Kuvvetler, Nazi Almanya'sına karşı bir dizi taarruzla Avrupa'da ilerlerken, toplama kamplarında esirlerle karşılaştı ve onları serbest bıraktı. Esirlerin çoğu Almanya'nın içlerine doğru yapılan ölüm yürüyüşlerinden sağ kurtulmuştu. Kurtuluştan sonra hayatta kalan Yahudilerin çoğu, Holokost sırasında cemaatlerinin yok edilmesi ve antisemitizm sebebiyle Doğu Avrupa'ya dönemiyor ya da dönmek istemiyordu. Dönenler ise sıklıkla hayatlarından endişe etmekteydi. Holokost’tan kurtulan ve batıda Müttefikler’in kurtardığı bölgelere göç eden evsizlerin çoğu Avrupa'yı terk etmeyi beklerken, zorla göç ettirilmiş insanların kamplarına (DP) ve mülteci merkezlerine yerleştirildi.

  Etiketler: Holokost
  Holokost'un Ardından
 • Kurtuluş

  Animated Mapp

  Çoğu Avrupalının korkusu ya da kayıtsızlığına karşın, cesur bir azınlık, hayatlarını tehlikeye atarak Nazi işgali altındaki Avrupa'da Yahudilere yardım etti. Kurtarma, çeşitli şekillerde gerçekleşti. 1943 güzünde Danimarka Direniş Hareketi, Danimarka'daki Yahudi nüfusunun hemen hemen tümünü tarafsız İsveç'te güvenliğe taşıdı. Diğer ülkelerde kiliseler, yetimhaneler ve aileler Yahudileri sakladı veya saklanmalarına yardım etti. İsveçli diplomat Raoul Wallenberg ve diğer şahsiyetler, cesurca hareket ederek Yahudileri kurtardı. Yine de, bu vicdanî ve cesur hareketler yok edilmesi amaçlanan toplumun sadece küçük bir yüzdesini kurtarabildi.

  Etiketler: Kurtuluş
  Kurtuluş
 • Lodz Gettosu

  Animated Mapp

  Lodz, savaş öncesinde Polonya’da Varşova’dan sonra ikinci büyük Yahudi nüfusuna sahipti. Alman birlikleri, Eylül 1939’da Lodz’u işgal etti. Şubat 1940 başlarında Almanlar, Lodz’da bir getto kurup yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alana 150.000’in üzerinde Yahudiyi topladılar. 1941 ve 1942’de hemen hemen 40.000 Orta Avrupalı Yahudi ve 5.000 Roman da (Çingene) zorla gettoya gönderildi. Ocak–Eylül 1942 tarihleri arasında gettoda yaşayan 75.000’den fazla kişi, Lodz’dan Chelmno öldürme merkezine götürüldü. 1944 baharında Lodz gettosu, Alman işgalindeki Polonya’da kalan son gettoydu. Aynı yılın yazında Almanlar kalan Yahudilerin çoğunu Auschwitz’e gönderdiler.

  Etiketler: Gettolar Sürgünler
  Lodz Gettosu
 • Nazi kamplarının dağıtılması

  Animated Mapp

  Müttefik birlikleri, Nazi Almanyası’na karşı bir dizi taarruzla Avrupa’da ilerlerken toplama kamplarında açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere olan on binlerce mahkûmla karşılaştı. Mahkûmların yaşadığı dehşetin boyutu, ancak tüm Nazi kampların dağıtılmasından sonra dünyanın gözleri önüne serildi.

  Nazi kamplarının dağıtılması
 • Varşova Gettosu

  Animated Mapp

  II. Dünya Savaşı öncesinde Varşova, Polonya'daki Yahudi hayatı ve kültürünün merkeziydi. Naziler, savaş sırasında kurdukları 400'ün üzerinde gettoda Yahudileri kalabalık ve perişan koşullarda yaşamaya zorladılar. Varşova gettosu, en kalabalık halinde, (Avrupa'daki en büyük getto) sürekli hayatta kalma savaşı veren 400.000'den fazla Yahudiyi barındırıyordu.

  Etiketler: Gettolar
  Varşova Gettosu
 • Adolf Hitler

  Makale

  Adolf Hitler, Naziler olarak da bilinen Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin 1921 yılından itibaren tartışmasız lideriydi. 1923 yılında Alman hükümetini devirmeye çalışmaktan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Duruşması sırasında ün ve destekçi kazandı. Cezaevinde geçirdiği sürede siyasi ideallerini Mein Kampf (Kavgam) adlı kitapta yayınladı. Hitler’in ideolojik hedefleri bölgesel genişleme, Ari ırkın tek bir devlette bir araya getirilmesi ve Avrupa Yahudileri ile Almanya’nın düşmanı olarak gördüğü diğer grupların yok edilmesini içeriyordu.

  Adolf Hitler
 • Aryan

  Makale

  Aryan sözcüğünün uzun bir geçmişi vardır. Başlangıçta Avrupa dillerinin çoğu ve bazı Asya dilleri dâhil olmak üzere, birbiriyle ilişkili çeşitli dilleri konuşan insan gruplarını ifade etmek için kullanılıyordu. Zaman içinde yeni ve farklı anlamlar kazandı. On dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında bazı akademisyenler ve diğer kişiler, Aryanları diğer ırklardan üstün olduklarını iddia ettikleri hayalî bir “ırk” hâline getirdi. Almanya’da Naziler, Alman halkını “Aryan ırkı”na mensup olarak görüp yüceltirken Yahudileri, Siyahîleri, Roman ve Sintî halklarını (Çingeneler) “Aryan olmayanlar” şeklinde aşağılayan bu uydurma kavramı yaymak için çalıştı. 

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.