Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, 1942-1945


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Defeat of Nazi Germany, 1942-1945 [LCID: eur86820]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.