Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, 1942-1945


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Defeat of Nazi Germany, 1942-1945 [LCID: eur86820]