Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ευρώπη, 1938


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Europe, 1938 [LCID: eur76130]