Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ευρωπαϊκός πληθυσμός Ρομά (Τσιγγάνων)


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

European Romani (Gypsy) population [LCID: eur77050]