Λεπτομέρειες
Χάρτης

Η εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας, 1943


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Warsaw ghetto uprising, 1943 [LCID: waz54073]