Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εικόνα ενός δρόμου στην εβραϊκή συνοικία του Παρισιού τη δεκαετία του 1930.

Εικόνα ενός δρόμου στην εβραϊκή συνοικία του Παρισιού πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρίσι, Γαλλία, 1933-1939.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Street scene in the Jewish quarter of Paris before the war. [LCID: 66045]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.