Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένα αποστεωμένο παιδί τρώει στο γκέτο της Βαρσοβίας

Ένα αποστεωμένο παιδί τρώει στους δρόμους του γκέτο της Βαρσοβίας. Βαρσοβία, Πολωνία, μεταξύ 1940 και 1943.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Rafael Scharf
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

An emaciated child eats in the streets of the Warsaw ghetto. [LCID: 89469]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.