Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας μοτοσικλετιστής διαβάζει μια πινακίδα που γράφει «Οι Εβραίοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ». Γερμανία, γύρω στα 1935

Ένας μοτοσικλετιστής διαβάζει μια πινακίδα που γράφει «Οι Εβραίοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ». Γερμανία, γύρω στα 1935.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Margaret Chelnick

A motorcyclist reads a sign stating "Jews are not welcomed here." [LCID: 97470]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.