Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια αντισημιτική πινακίδα σε έναν δρόμο της Βαυαρίας γράφει ότι «Οι Εβραίοι είναι ανεπιθύμητοι εδώ». Γερμανία, 1937.

Μια αντισημιτική πινακίδα σε έναν δρόμο της Βαυαρίας γράφει ότι «Οι Εβραίοι είναι ανεπιθύμητοι εδώ». Γερμανία, 1937.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Julien Bryan
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

An anti-Jewish sign posted on a street in Bavaria reads "Jews are not wanted here." [LCID: 64416]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.