Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια συλλογή από αντισημιτικά φυλλάδια, αφίσες και αυτοκόλλητα.

Μια συλλογή από αντισημιτικά φυλλάδια, αφίσες και αυτοκόλλητα. Γερμανία, 1919.


Ετικέτες


  • Institute of Contemporary History and Wiener Library Limited

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Assortment of antisemitic handbills, posters, and stickers. [LCID: 10641]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.