Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Αντισημιτική προπαγάνδα. Ηνωμένες Πολιτείες, απροσδιόριστη ημερομηνία.

Αντισημιτική προπαγάνδα. Ηνωμένες Πολιτείες, απροσδιόριστη ημερομηνία.


Ετικέτες


  • National Museum of American Jewish History, Philadelphia

Antisemitic propaganda. United States, date uncertain. [LCID: 91811]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.