Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άφιξη τρένου με Εβραίους της Ολλανδίας από το γκέτο του Τερεζίενσταντ.

Άφιξη τρένου με Εβραίους της Ολλανδίας από το γκέτο του Τερεζίενσταντ. Τσεχοσλοβακία, Φεβρουάριος του 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Arrival of a transport of Dutch Jews in the Theresienstadt ghetto. [LCID: 61699b]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.