Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άφιξη στη Νέα Υόρκη

Παιδιά  πάνω στο  πλοίο Προέδρος Harding κοιτάζουν το Άγαλμα της Ελευθερίας καθώς πλησιάζουν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα παιδιά έφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Gilbert και Eleanor Kraus. Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιούνιος 1939.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Anita Willens
Προβολή αρχειακού υλικού

Μοιραστείτε το

Jewish refugee children wave at the Statue of Liberty as the President Harding steams into New York harbor.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.