Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εκπαίδευση μηχανικών αυτοκινήτων στα πλαίσια των προγραμμάτων του ORT (Organization for Rehabilitation through Training – Οργανισμός για την Επανένταξη μέσω Εκπαίδευσης) στο στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων του Landsberg.

Εκπαίδευση μηχανικών αυτοκινήτων στα πλαίσια των προγραμμάτων του ORT (Organization for Rehabilitation through Training – Οργανισμός για την Επανένταξη μέσω Εκπαίδευσης) στο στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων του Landsberg. Γερμανία, μετά τον πόλεμο.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of George Kadish/Zvi Kadushin
Προβολή αρχειακού υλικού
An ORT (Organization for Rehabilitation through Training) auto mechanics class at Landsberg displaced persons camp. [LCID: 80987]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.